Transfer expenditures hakkında

Transfer expenditures, Türkçeye “transfer ödemeleri” olarak çevrilebilir.

Transfer ödemeleri, gayri safi yurt içi hasılaya doğrudan etkisi olmayan geri dönüşümsüz harcamalardır.

Ancak, kişiler ve sosyal tabakalar arasında satın alma gücünde değişikliğe neden olur.

Transfer ödemeleri ile kamu sektörü elinde bulunan satın alma gücünü, diğer sektörlere dağıtmış olur.

Örnek vermek gerekirse, devlet sosyal güvenlik kurumuna bütçeden kaynak aktararak açık vermesini engelleyebilir.

Aynı şekilde, üniversitelerin bütçesini arttırarak, satın alma gücünü arttırabilir. Devletin bunu yapması GSYİH’ya direkt etkisi yoktur.

Transfer ödemeleri 4 gruba ayrılır:

1)Ekonomik Transferler: Hukumetin kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırımlarını arttırmasıyla oluşur.

2)Finansal Transferler:Hükümetin özel bütçeli idarelerin(üniversiteler, belediyeler.. gibi) bütçelerini arttırmasıyla oluşur.

3)Sosyal Transferler:Sosyal amaçlarla yapılan transferlerdir. Öğrenci bursları, sosyal güvenlik kurumuna yapılan aktarımlar.

4)Borç Ödemeleri:Ödemelerin ilgili olduğu mali yılda değil de ileriki yıllarda yapılması bu gruba girer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir