Inflationary gap hakkında

Makro iktisat terimlerindendir. Türkçeye “enflasyonist fark” olarak çevrilebilir.

Ekonominin dengede olduğu bir dönemde, (yani herkesin işi gücü varken, fabrikalar full kapasite çalışıyorken, insanlar endişesiz harcama yapabiliyorken..) hane halkının harcamaları, gelirlerinden fazla olmaya başladıysa, full kapasite çalışan fabrikalar, ürettiklerini sattıkları halde yeni yatırım yapmaktan çekinirler. Çünkü fiyat arttırmak işlerine gelir.

Artan fiyatlarla, gayri safi yurt içi hasılada(GSYH) nominal bir yükselme olur.

İşte, GSYİH’daki kişilerin gelirinden fazla harcadığı tutar kadar(ya da fiyat artışlarının sebep olduğu kadar) oluşan artışa, enflasyonist fark denir.

Amerika’da kişiler borçlanarak yaşadıkları için enflasyonist farka güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir