Getto hakkında

2.Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da Yahudilerin yaşadığı bölgelere verilen addır. Yahudiler şehrin en kenar en az gelişmiş bölgesine toplanmış, bazı kamusal alanlara girişi yasaklanmıştır.

Sonradan bu terim, din, ırk, renk gibi yönlerden toplumun genelinden farklılık gösteren kişilerin yerleştiği ve kendi kültürlerini sürdürdükleri alanları ifade etmek için kullanılmıştır.

Getto’nun bizdeki karşılığı “varoş” tur.

Ancak getto ve varoş kavramları arasında belirgin farklar vardır.

•Getto asidir, varoş eziktir.

•Getto müzikte kendini rap ile ifade eder, varoş arabesk..

•Varoş’u batı medeniyetine koysan gettolaşması kolaydır, gettoyu bize getirsen değişmeden aynı kalma ihtimali yüksektir.

•Varoş kadere isyan eder, getto sisteme..

•Varoşların zihinleri karmaşık değildir, sade düşünür; gettonun zihni karmaşıktır, komplike düşünür.

•Her iki kesin de azınlık olmasına rağmen, varoşlar ana akım kültürden tez etkilenir, gettolar etkilenmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir