Tek hekim çalışana tek seferde en fazla kaç gün rapor verebilir? Tek hekim raporu yılda kaç günü geçemez?

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin yayınlandığını daha önce duyurmuştuk

Yayınlanan bu Yönergede tek hekim tarafından çalışana bir defada verilebilecek rapor gün sayısı yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Yönergede tek hekim tarafından takvim yılı içinde çalışana toplamda kaç gün rapor verilebileceği hakkında düzenleme yapılmıştır.

Bu göre, çalışana tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün rapor verilebilir.

Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir.

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.

Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından aynı kişiye verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bir hekim, kontrol muayenesiyle birlikte bir çalışana tek bir tedavi olgusunda, yarısı kontrol muayenesinden sonra olmak üzere, toplamda en fazla 20 güne kadar izin verebilir. Çalışana üzerinde rapor öngörülüyorsa bu iznin sağlık kurulunca verilmesi zorunluluktur.

Bir örnek vermek gerekirse, bir hekim ameliyat ettiği çalışan bir hastası için taburcu işlemlerinin ardından 10 günlük rapor ve ardından kontrol muayenesi ön gördü diyelim. Burada çalışan, istirahatli sayıldığı günlerin sonuncu gününün ardındaki iş günü, işe başlamayacaktır.

Önce kontrol muayenesine gidecek, doktoru kendisine çalışabilir raporu düzenlerse işe gidecektir.

Doktor kontrol muayenesinde, kendisi için ek istirahat ve ardından çalışabilir raporu düzenleyebilir.

Bu durumda çalışan kontrol muayenesinden sonraki istirahatini de kullandıktan sonra raporda belirlenen günde işe başlayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir