Kamu Çalışanının Aylıksız İzin Sonrası Göreve Dönüş Süreleri

Aylıksız izne ayrılan kamu çalışanlarının görevine dönüş durumları, aylıksız izin alma sebebine bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın süresi içerisinde görevlerine başlamayanlar hakkında ise memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılma işlemi uygulanmaktadır.

Hizmet süresine bağlı memurluk süresince 1 yıl alınan aylıksız izinden dönüş,

izin süresinin bitimini izleyen gün

Refakat iznine bağlı sebeple alınan aylıksız izinden dönüş,

izin süresinin bitimini izleyen gün

Doğuma bağlı alınan aylıksız izinden dönüş,

izin süresinin bitimini izleyen gün

Evlat edinmeye bağlı alınan aylıksız izinden dönüş,

a)izin süresinin bitimini izleyen gün

b)izin sebebinin ortadan kalkmasından(evlatlığın ölümü gibi) itibaren 10 gün içinde

Eğitim nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş,

a)izin süresinin bitimini izleyen gün

b)izin sebebinin ortadan kalkmasından(eğitim ile ilişiğinin kesilmesi gibi) itibaren 10 gün içinde

Eşin görev veya eğitimi nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş,

a) izin süresinin bitimini izleyen gün

b)izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde

Askerlik nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş,

askerlik görevini tamamladığı/tamamlamış sayıldığı tarihten  (terhis tarihi) itibaren 30 gün içinde

Yetiştirilmek üzere yabancı ülkelere gönderilme nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş,

a)yol süresi hariç 15 gün içinde

b)izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde

Yurt dışında görevlendirme nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş,

a)izin süresinin bitimini izleyen gün

b)izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde

Başka kurumlarda görevlendirme nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş,

a)izin süresinin bitimini izleyen gün

b)izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde

Naklen atamalarda verilen aylıksız izinden dönüş,

verilen sürede görevine başlamazsa, tanınan 10 günlük aylıksız izin süresinde

görevine başlamak zorundadır.

Aksi takdirde kamu çalışanı görevinden çekilmiş sayılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir