Tapu ve Kadastro çalışanlarının atama ve yer değiştirme esaslarında değişiklik

01 Mart 2019 Tarihli ve 30701 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tapu ve Kadastro çalışanlarının atama ve yer değiştirme esaslarında değişiklik yapıldı.

Değişiklik, yer değiştirmeye ilişkin esaslar ile idari kadrolara atanma konularında olmak üzere iki başlık altında yapıldı.

Yapılan değişikliklere göre,

1) Yer Değiştirmeye İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler:

  • Personelin naklen atanmasında hizmet süresi hesaplanırken, “Eylül ayı sonu” yerine “son başvuru tarihi” esas alınacak.
  • Naklen atamalarda, mazerete ve engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunanlara ve isteğe bağlı atama talebinde bulunanlara öncelik tanınacak.
  • Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilecek.
  • Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değişikliği talepleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek. Genel atama döneminde Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak mazeretini belgelendiren personelden durumu uygun olanların atamaları, isteğe bağlı atama talebinde bulunan personelden daha öncelikli olarak yapılacak.

2)İdari Kadrolara Atanmaya İlişkin Konularda Yapılan Değişiklikler:

  • Bölge müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, tapu kadastro bölümlerinden veya harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Devlet memuru olarak beş yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak, kadastro müdürü, tapu müdürü, şube müdürü, kontrol mühendisi ve mühendis kadrolarında görev yapmış olmak, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak gerekecek.
  • İşletme müdürü kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, istatistik, tapu kadastro veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Devlet memuru olarak beş yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak, tapu müdürü, kadastro müdürü, şube müdürü kadrolarında veya en az beş yıl işletme müdür yardımcısı kadrosunda görev yapmış olmak, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak gerekecek.
  • İşletme müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, istatistik, tapu kadastro veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Devlet memuru olarak beş yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak gerekecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir