Pilot subayların zorunlu hizmet süresi 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı

22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı kanunun 4 nci maddesiyle 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde değişikliğe gidilerek pilot subayların zorunlu hizmet süresi 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı.

Ayrıca  Kanunun ek geçici 98 inci maddesinde değişikliğe gidilerek, yapılan kanuni değişiklikten önce tabi oldukları yükümlülük sürelerini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile, pilotlar için belirlenen 6 yıllık yükümlülük süresini tamamlamaları için yeniden subay nasbedilirler.

Bunların emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi işlemleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları aranmaksızın derhal yapılarak nasıpları emsalleri tarihine götürülür. Atanan pilot subayların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri ise uçuş hizmet süresinden sayılır.”

Yeni kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu madde hükümlerine göre yeniden subay nasbedilenler için yükümlülük süresi,  6 yıl olacaktır.

Aycıca, 7166 sayılı kanunun 4 nci maddesiyle 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 98 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan uçuculardan, kendi mevzuatlarında belirtilen mecburi hizmet sürelerini tamamlamadan sağlık durumları hariç olmak üzere bir mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler, istifa edenler veya müstafi sayılanlar kalan mecburi hizmet süresi dolmadan yeterlik belgesinin sağladığı yetki ve imtiyazları kullanamazlar.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir