ÖSYM’ye soru hazırlayan öğretmen ve akademik personele ödenecek ücret miktarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığında soru hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esasları 15 Ağustos 2019 Tarihli ve 30859 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla(Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar Hakkında Karar) belirlendi.

Buna göre;

  • ÖSYM Başkanlığında soru hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere, fiilen görev yaptıkları süreler karşılığında ek ödeme yapılacak.
  • Ek ödeme, kapsama dâhil personel hakkında belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacak ve ay sonunda ödenecek. Bir aydan kısa süreli görevlendirmelerde ek ödeme gün üzerinden yapılacak ve her ay 30 gün kabul edilecek.
  • Soru hazırlamakla görevlendirilen personele ek ödeme yapılmasında esas alınacak gösterge rakamları ve ek ödemenin aylık tutarı aşağıdaki şekilde olacak.

Kapsam:                       Gösterge

Profesör                        40.000

Doçent                          37.500

Dr.Öğretim üyesi           35.000

Öğr.Grv/Arş.Grv.            30.000

Öğretmen                      25.000

Aylık ek ödeme (2019 2.yarıyıl)

Profesör                         5.538 TL

Doçent                           5.192 TL

Dr.Öğretim üyesi            4.846 TL

Öğr.Grv/Arş.Grv.            4.154 TL

Öğretmen                      3.461 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir