Sağlık raporları yönergesi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin yayınlandığı bilgisi verildi.

Yapılan duyuruda, aşağıdaki açıklamalara yer verildi.

“Uygulamada birliğin sağlanabilmesi için sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Olur’u ile Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuştur.

Bu süre içerisinde e-Rapor Sisteminin hayata geçirilmesi de dikkate alınarak rapor formatları ile usul ve esaslarda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılarak Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlüğe konulmuştur.

Bu mevzuat ile sağlık raporlarında uyulacak kurallar ve itiraz süreçleri açıklanmış, rapor formatları belirlenmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir