Dışişleri Bakanlığı meslek memuru alım şartlarında değişiklik

Meclis gündeminde olan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, çeşitli düzenlemelerin yanı sıra Dışişleri Bakanlığının bazı personeline ilişkin hükümler de içeriyor.

Kanun Teklifinde, Dışişleri Bakanlığı personeline ilişkin olarak yer verilen düzenlemelerden bazıları şöyle:

Bazı personelde aranan yaş ve öğrenim şartı değişiyor 

Dışişleri Bakanlığı tarafından açılacak meslek memurluğu sınavlarına, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin “çalışma ekonomisi bölümü” mezunları da alınabilecek.

Lisansüstü eğitim diplomasına sahip olanların meslek memurluğu sınavına girişinde aranan üst yaş sınırı da 37’den 35’e çekiliyor.

Konsolosluk ve ihtisas memuru olabilmek için aranan üst yaş sınırı ise 35’e yükseltiliyor.

Sağlık raporu istenecek

Meslek memurları ve konsolosluk ve ihtisas memurlarının Bakanlığa alınabilmeleri için tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden verilen, her türlü iklim şartında görev yapabileceklerine dair rapor ibraz etmeleri gerekecek. Hukuk müşavirleri ile danışmanlardan da Bakanlığa alınmaları sırasında bu raporu ibraz etmeleri istenebilecek.

Uzmanların yurt dışı görev esasları yönetmelikle belirlenecek

Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışı teşkilatında sürekli görevlere atanabilmelerine ilişkin hususların yönetmelikle belirlenmesi hususu düzenleniyor.

Bazı personelin dil tazminatı artacak 

Konsolosluk ve ihtisas memurlarının, meslek memurlarında olduğu gibi, aday memuriyete atanmalarıyla birlikte başlamak üzere, sınava girdikleri birinci dilden Yabancı Dil Sınavında (A) seviyesinde başarılı olanlar için tespit edilmiş bulunan miktarda yabancı dil tazminatı ödenecek.

Sözleşmeli personele aile yardımı 

Bakanlığın yurtdışı teşkilatı ile ihtisas birimlerinde istihdam edilen Türk uyruklu sözleşmeli personele, aile yardımı ödeneğine hak kazanan eş için % 5 ve her bir çocuk için % 2,5 oranında aile yardımı ödeneği verilmesi sağlanıyor. Bu ödeneğin hesaplanmasında, görev yapılan ülke için belirlenen yurtdışı sözleşmeli sekreter pozisyonu tavan ücreti esas alınacak.

Eğitim yardımı artırılıyor

Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara, çocuklarından dolayı ve çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığının belli bir oranı esas alınarak ödenen eğitim yardımının oranları 5’er puan artırılıyor.

Teşvik ödeneği artırılıyor

Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atananlardan, dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilciliklerde görev yapan memurlara yurtdışı aylığının %15’ine kadar verilen teşvik ödeneği oranı %19’a çıkarılıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir