Bir kuruma daha fazla mesai ücreti ödenecek

Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesini kararlaştırdı.

Bugün (23 Haziran 2018) yayımlanan 2018/11852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre,  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen Devlet memurları, yılsonuna kadar olan dönemde en çok 6 süreyle fazla çalışma ücreti alabilecek.

Fazla çalışma ücreti kime ödenecek?

Bakanlar Kurulu Kararına göre; geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanınca belirlenecek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ne kadar ödenecek?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilen Devlet memurlarından bazılarının yararlanabileceği fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esaslardan bazıları şöyle:

**Mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenecek.

**Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre, ayda 50 saati ve toplam 6 ayı geçemeyecek.

**Fazla çalışma karşılığında saat ücreti olarak 9,85 TL ödenecek.

**Bu ödeme, 1 Mayıs 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki fazla çalışmalar için yapılacak.

Söz konusu Karar

(4/6/2018 tarihli ve 2018/11852 sayılı kararname eki)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar; geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ilgili İş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanınca belirlenecek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3- (1) Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanınca belirlenecek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenir.

(2)Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3)Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemez.

(4)Fazla çalışmanın her bir saati için ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (2018 yılı için 1,97.-TL) beş katı esas alınır.

(5)Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6)Bu Karar hükümleri, 1/5/2018-31/12/2018 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümleri 1/5/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir