3 yıl görevden uzaklaştırma süreleri farklı olacak

Görevden uzaklaştırılan memur hakkında soruşturmaya ne zaman (bu tedbir soruşturma öncesi alınmışsa) başlanması gerekeceği ile görevden uzaklaştırmanın en çok ne kadar süreceği 657 sayılı Kanunda belirlenmiştir.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde görevden uzaklaştırma süreleri farklı olacak

TBM tarafından kabul edilen 7145 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, görevden uzaklaştırmaya ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda yer alan süre kurallarını önümüzdeki 3 yıl için farklı şekilde belirledi.

Kanunda düzenlemeye göre, terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılanlar hakkında (düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl süreyle);

**10 gün içinde soruşturmaya başlanmasına ilişkin süre şartına uyulmayacak.

**Disiplin soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış ise, bu tedbir en çok 1 yıl sürecek ve gerek görülmesi halinde 1 yıl daha uzatılabilecek.

**Adli soruşturma veya kovuşturma kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış ise, ilgili amir tarafından memurun göreve dönüp dönmeyeceği konusunda 2 ayda bir değerlendirme yapılmayacak.

**Aynı sebeplerle OHAL döneminde hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbiri devam ediyor olan kamu görevlilerinin durumu, işlemi tesis eden makamca en geç üç ay içinde gözden geçirilecek ve gerek görülmesi halinde görevden uzaklaştırma tedbirinin devamına karar verilebilecek.  Hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin devamına karar verilenler, önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde görevden uzaklaştırma uygulamasına ilişkin süre kurallarına tabi olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir