Tarım sigortalılığından hizmet akdi ile nasıl emekli olunur?

Tarımda Hizmet Akdiyle Çalışanların Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?
Tarımda hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacaktır.
Buna göre;
8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekmektedir.

– 8/9/1999 tarihinde 13 yıl ve daha fazla sigortalılığı bulunanlar; en az 15 yıllık  sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirdikleri zaman yaşlılık aylığından yararlanabilir.
– 23/5/2002 tarihinde sigortalılık süresi 13 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

23/05/2002 Tarihindeki Sigortalılık Süresi/Sigortalılık Süresinin Başlangıcı TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ
Yaşı Sigortalılık

Süresi

Gün

Sayısı

Kadın Erkek
13 yıl (dahil)-15 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1986-23/05/1989

40 44 15 3600
12 yıl 3 ay (dahil)-13 yıl

24/05/1989-23/02/1990

41 45 15 3600
11 yıl 6 ay (dahil)-12 yıl 3 ay

24/02/1990-23/11/1990

42 46 15 3600
10 yıl 9 ay (dahil)-11 yıl 6 ay

24/11/1990-23/08/1991

43 47 15 3600
10 yıl (dahil)-10 yıl 9 ay

24/08/1991-23/05/1992

44 48 15 3600
9 yıl 3 ay (dahil)-10 yıl

24/05/1992-23/02/1993

45 49 15 3600
8 yıl 6 ay (dahil)-9 yıl 3 ay

24/02/1993-23/11/1993

46 50 15 3600
7 yıl 9 ay (dahil)-8 yıl 6 ay

24/11/1993-23/08/1994

47 51 15 3600
7 yıl (dahil)-7 yıl 9 ay

24/08/1994-23/05/1995

48 52 15 3600
6 yıl 3 ay (dahil)-7 yıl

24/05/1995-23/02/1996

49 53 15 3600
5 yıl 6 ay (dahil)-6 yıl 3 ay

24/02/1996-23/11/1996

50 54 15 3600
4 yıl 9 ay (dahil)-5 yıl 6 ay

24/11/1996-23/08/1997

51 55 15 3600
4 yıl (dahil)-4 yıl 9 ay

24/08/1997-23/05/1998

52 56 15 3600
3 yıl 3 ay (dahil)-4 yıl

24/05/1998-23/02/1999

53 57 15 3600
2 yıl 8 ay 15 gün (dahil)-3 yıl 3 ay

24/02/1999-08/09/1999

54 58 15 3600

01/10/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa tarımda hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;

Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
1/5/2008 öncesi herhangi bir sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti bulunmayıp, ilk defa 1/5/2008-30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olup sigortalılıkları Kanunun ek 5 inci maddesinin yürürlük tarihi olan 1/3/2011 tarihi itibariyle devam edenler;
-1/5/2008-28/2/2011 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi,
-1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında 4(a) statüsünde sigortalı sayılacak olup, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları buna göre belirlenecektir.
Ancak, 1/5/2008 öncesinde mülga kanunlara tabi sigortalılık süresi bulunup, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında hizmeti bulunanlara 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanacağından, aylığa hak kazanma koşulları 506 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenecek, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Aşağıda yer alan “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasından ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

Ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenmek için TIKLAYIN…

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?
Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılan kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

– Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
– Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi  (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?
Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

Aynı zamanda e-devletten de takip edilebilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/
İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

2015/Ekim ödeme döneminden geçerli olmak üzere 4/1-a kapsamında ilk defa bağlanacak gelir ve aylıklar, sigortalı ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarını ;

-İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinden almak istediklerini beyan edenler için sadece adreslerine en yakın Denizbank A.Ş. şubelerinden,

-İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli dışındaki illerden almak istediklerini beyan edenler için ise il/ilçe merkezleri dikkate alınarak öncelikle adreslerine en yakın Denizbank A.Ş. şubelerinden, Denizbank A.Ş. şubelerinin bulunmaması halinde de PTT şubelerinden ödenmektedir.
Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?
Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.
Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.
Bunun için Kurumumuza yazılı olarak veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.
Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.
Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında; “e-Hizmetler” bölümünde SGK hizmetlerinin yer aldığı “4a Banka Değişikliği” butonu kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Tarım sigortalılığında kendi nam ve hesabına çalışanlar nasıl emekli olur?

(sgk.gov.tr)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir