Memurluktan ayrılanlar memur emeklisi olabilir mi?

Devlet memuriyetinde en az 10 yıl bulunanlar, bazı şartları taşıyor olmaları halinde, dışarıdan prim ödemek suretiyle memur emeklisi olabiliyor.

Emekliye ayrılabilmek için gerekli şartları taşımayan memurlar, memuriyetten ayrılıp isteğe bağlı prim ödemek suretiyle sosyal güvenlik kurumu ve genel sağlık sigortasına tâbi olmaya devam edebiliyor ve memur emeklisi olabiliyor.

Memuriyetten ayrılıp dışarıdan prim ödeyerek emeklilik hakkının kazanılabilmesi için gerekli şartlar, ilgililerin 1 Ekim 2008 öncesinde Emekli Sandığı iştirakçisi olup olmama durumuna göre değişmektedir.

Bu yazımızda sadece, 1 Ekim 2008 öncesinde Emekli Sandığı iştirakçisi olarak işe başlamış olan Devlet memurlarının isteğe bağlı emekliliği konusuna değinilecektir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş memurların isteğe bağlı emeklilik şartları

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 1 Ekim 2008 tarihinden önce girmiş olan Devlet memurları;

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en az 10 yıl hizmet süresinin bulunması (bu sürenin hesabına; fiili hizmet süresi, itibari hizmet süresi, ücretsiz izin süreleri, borçlanılan hizmet süreleri gibi süreler dahil edilmez),

**Herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olması,

**Memurluktan çıkarılmamış, memur olma şartlarını yitirmemiş veya olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı davranmamış olması,

**Memuriyetten ayrıldıktan itibaren en geç 6 ay içinde yazılı olarak (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına) talepte bulunması,

**Emekli keseneği ve kurum karşılığını ait olduğu ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına yatırmış olması,

halinde, başvuruyu izleyen aybaşından itibaren isteğe bağlı iştirakçi sayılırlar.

İsteğe bağlı sigortalılık primleri ve sigortalılıktan ayrılma

Bu şekilde iştirakçi olanların her ay ödemeleri gereken kesenek(%16) ve kurum karşılığı(%20)’nın  miktarı, görevden ayrıldıkları tarihte emekli keseneklerine esas aylık derece/kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeye göre hesaplanır.

Belirlenen kesenek ve kurum karşılığı tutarını, ait olduğu ay içinde tam olarak SGK hesabına yatırmayanlar için, primi yatmayan veya eksik yatan aylar hizmet olarak sayılmamakta ve eksik ödemeleri sonradan tamamlama gibi bir durum olamamaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılıktan ayrılmak isteyenler, bu yöndeki taleplerine ilişkin dilekçenin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girme tarihini izleyen aybaşından itibaren isteğe bağlı sigortalılıktan çıkarılırlar.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve (eğitim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere) her üç yılı için de bir derece yükselmesi uygulanır.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir