Sağlık çalışanlarının ilk 4 dereceye atanmasının önü kesildi

Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadro unvanlarına ilişkin ilk dört dereceli kadrolara 4 yıl öncesine kadar 68/B uygulaması kapsamında atama yapılabilirken, 9 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6428 sayılı Kanunla, Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil ilk dört dereceli kadrolar torba kadro kapsam dışına çıkarılmıştır.

Öte yandan, sağlık personelinin, 68/B uygulamasından yararlandırılmak suretiyle başka hizmet sınıflarına ait ilk dört derecelerdeki kadrolara atanması ise mümkün olabiliyor.

Örneğin, yükseköğrenim mezunu olup 10 yıl hizmeti bulunan ve kazanılmış hak aylığı 5. derecede olan hemşire unvanlı bir Devlet memuru 1.derece hemşire kadrosuna atanamazken, GİH Sınıfında 1.derece Daire Başkanı kadrosuna atanabilir.

Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki ilk dört dereceli kadrolara 68/B kapsamında atamama yapılamaması kuralının getirilmesi, bazı derecelere ait özlük haklarından daha erken yararlanabilme imkanını da ortadan kaldırmış oluyor.

Bu durumda sağlık hizmetleri sınıfında çalışan ve şartları taşıdığı halde ilk 4 dereceye atanamayan sağlık çalışanlarının maaşında 150 TL ile 190 TL arasında bir eksikliğe neden oluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir