Kariyer meslek sahibinin prime esas kazancı nasıl hesaplanır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak herhangi bir görevde bulunmamış olan kariyer meslek mensubu Devlet memurlarının maaşından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre hesaplanan prime esas kazançları üzerinden toplam %14 oranında kesinti yapılmaktadır.

Aylık maaş unsurlarının bazılarının dahil edilmesi suretiyle prime esas aylık kazanç hesabı yapılırken, kurumların merkez personeli sayılan kariyer unvanların tamamı için aynı oranda özel hizmet tazminatı kullanılmaktadır.

Aylık maaş unsurlarının bazılarının dahil edilmesi suretiyle prime esas aylık kazanç hesabı yapılırken, kurumların merkez personeli sayılan kariyer unvanların tamamı için aynı oranda özel hizmet tazminatı kullanılmaktadır.

Kariyer meslek personelinin prime esas kazanç hesabı

1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmamış olan kariyer meslek mensubu Devlet memurlarının prime esas aylık kazançları;

-Gösterge aylığı,

-Ek gösterge aylığı,

-Taban aylığı,

-Kıdem aylığı,

-Makam ve görev tazminatı (bazı kariyer mesleklerde 1.derecede olanlar için söz konusu)

-Özel hizmet tazminatı (denetim tazminatı dahil)

esas alınarak hesaplanmaktadır.

Özel hizmet tazminatının prime esas kazanca dahil edilmesindeki farklı uygulama

Aylık maaşları “ücret ve tazminat göstergesi” üzerinden hesaplanan kariyer meslek mensuplarının haklarında belirlenmiş olan özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı oranları farklı olmasına rağmen, prime esas kazançlarının hesabında özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı oranları her unvan için aynı oranda kullanılmaktadır.

Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen kariyer meslek personelinin prime esas kazanç hesabında ise, bu personel hakkında geçerli olan özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı oranları kullanılmaktadır. Bu personel hakkında uygulanan özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı oranı da Toplu Sözleşme ile aynı düzeye (büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı genel müdürlükler dışında kalan belediyelerdeki müfettişler hariç) çıkarılmıştır.

Buna göre, kariyer meslek personelinin prime esas kazanç hesabında özel hizmet tazminatı (denetim tazminatı dahil) oranı olarak (büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı genel müdürlükler dışında kalan belediyelerdeki müfettişler hariç);

-Aylık derecesi 1 ve 2 olanlar hakkında %150 uygulanmaktadır.

-Diğer derecelerden aylık alanlar hakkında %145 uygulanmaktadır.

-Yardımcı, stajyer ve aday olanlar hakkında %112 uygulanmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmamış olan kariyer meslek mensubu Devlet memurlarının prime esas aylık kazançları;

-Gösterge aylığı,

-Ek gösterge aylığı,

-Taban aylığı,

-Kıdem aylığı,

-Makam ve görev tazminatı (bazı kariyer mesleklerde 1.derecede olanlar için söz konusu)

-Özel hizmet tazminatı (denetim tazminatı dahil)

esas alınarak hesaplanmaktadır.

Özel hizmet tazminatının prime esas kazanca dahil edilmesindeki farklı uygulama

Aylık maaşları “ücret ve tazminat göstergesi” üzerinden hesaplanan kariyer meslek mensuplarının haklarında belirlenmiş olan özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı oranları farklı olmasına rağmen, prime esas kazançlarının hesabında özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı oranları her unvan için aynı oranda kullanılmaktadır.

Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen kariyer meslek personelinin prime esas kazanç hesabında ise, bu personel hakkında geçerli olan özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı oranları kullanılmaktadır. Bu personel hakkında uygulanan özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı oranı da Toplu Sözleşme ile aynı düzeye (büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı genel müdürlükler dışında kalan belediyelerdeki müfettişler hariç) çıkarılmıştır.

Buna göre, kariyer meslek personelinin prime esas kazanç hesabında özel hizmet tazminatı (denetim tazminatı dahil) oranı olarak (büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı genel müdürlükler dışında kalan belediyelerdeki müfettişler hariç);

-Aylık derecesi 1 ve 2 olanlar hakkında %150 uygulanmaktadır.

-Diğer derecelerden aylık alanlar hakkında %145 uygulanmaktadır.

-Yardımcı, stajyer ve aday olanlar hakkında %112 uygulanmaktadır.

(www.memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir