Üst düzey görevlere vekalet eden kamu çalışanlarının ücret ödemesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, boş olan bir kadroya ya da yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, aylıksız izin, geçici görev, vekâlet görevi, mehil müddeti, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, tutuklanma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminere katılma gibi nedenlerden dolayı görevlerinden geçici olarak ayrılan memurun yerine vakaleten atama yapılması mümkündür.

Bir kadroya asil olarak atanabilmek için gerekli niteliklere sahip olma şartıyla yapılan vekaleten atamalardan dolayı ilgililere ödenecek ücret; vekaleten atamanın kurum içinden veya dışından olmasına, vekaletin süresine ve vekalet edilen kadronun boş ya da dolu olmasına göre belirlenmektedir.

Öte yandan, Devlet memurlarından bazıları hakkında uygulanan ücret sistemi 375 sayılı KHK’da düzenlenmiştir. 375 sayılı KHK’nın ek 10 uncu maddesinde ve eki II ve III sayılı cetvellerde yer alan düzenlemelere göre; kariyer mesleklerde (merkez personeli sayılan) bulunanlar ile il müdürü ve daha üst seviyedeki kadro unvanlarında bulunan Devlet memurlarının aylıkları, kadro unvan ve dereceleri itibariyle belirlenen “ücret göstergesi” ve tazminat göstergesi” rakamlarına göre ödenmektedir. Aylıkları bu şekilde belirlenen kadrolara (kariyer meslek kadroları için vekalet söz konusu değil) vekaleten atanmak da 657 sayılı Kanunun vekaleten atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde mümkün olmakla birlikte, bu görevlere vekalet nedeniyle ücret ve tazminat göstergesine göre ödeme yapılmamaktadır.

Vekaleten atananlara ödenen ücret

1- Aylığını ücret ve tazminat göstergesine göre alan memur, aylığı aynı usulle veya 657 sayılı Kanuna göre belirlenmiş olan başka bir kadroya (dolu veya boş kadroya) usulüne uygun şekilde vekaleten atandığında;

**Vekâlet ettiği görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (gösterge aylığı + ek gösterge aylığı) 1/3’ü kadar “vekâlet aylığı” alır (aynı kurum içinden atananlara, vekalet görevinin 3 aydan fazla olan süresi için vekalet aylığı ödenir).

**Vekalet görevi nedeniyle ek ödeme farkı alamaz.

**Boş kadroya vekalet etmesi halinde, vekâlet ettiği görevin zam ve tazminat toplamının asıl görevinin zam ve tazminat toplamından fazla olan kısmını alır. Dolu kadroya vekalet etmesi halinde ise zam ve tazminat farkı alamaz.

2- Aylığını 657 sayılı Kanuna göre alan memur, aylığı aynı usulle veya ücret ve tazminat göstergesine göre  belirlenmiş olan başka bir kadroya (dolu veya boş kadroya) usulüne uygun şekilde vekaleten atandığında;

**Vekâlet ettiği görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (gösterge aylığı + ek gösterge aylığı) 1/3’ü kadar “vekâlet aylığı” alır (aynı kurum içinden atananlara, vekalet görevinin 3 aydan fazla olan süresi için vekalet aylığı ödenir).

**Boş kadroya vekalet etmesi halinde, vekâlet ettiği görevin ek ödemesinin asıl görevinin ek ödemesinden fazla olan kısmını alır. Dolu kadroya vekalet etmesi halinde ise ek ödeme farkı alamaz.

**Boş kadroya vekalet etmesi halinde, vekâlet ettiği görevin zam ve tazminat toplamının asıl görevinin zam ve tazminat toplamından fazla olan kısmını alır. Dolu kadroya vekalet etmesi halinde ise zam ve tazminat farkı alamaz.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir