Kamu personeli olmayan eş nedeniyle yer değişikliği mümkün mü?

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi memurlar, bazı şartların varlığı halinde, kamu personeli olmayan eşlerinden dolayı da aile birliği mazeretine istinaden yer değişikliği talebinde bulunabiliyor.

Aile birliği mazeretiyle yer değişikliği

Zorunlu yer değiştirmeye tabi bir memurların aile birliği mazeretine istinaden hangi hallerde yer değişikliği talebinde bulunabilecekleri hususu “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”te belirlenirken, eşi kamu personeli olan memurların yanı sıra eşi kamu personeli olmayan memurların durumu da düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre, aile birliği mazeretiyle yer değişikliği talebinde bulunan memurun eşinin kamu personeli olmaması durumunda;

-Memurun atanmayı istediği yerde, eşinin sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması,

-Memurun atanmayı istediği yerde, yer değiştirme başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle son iki yıl içinde, eşi için en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olması

şartlarının birlikte varlığı halinde, eşinin bulunduğu yere memurun atanması mümkün olabiliyor.

Ancak, genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personelin, kamu personeli olmayan eşinden dolayı yer değiştirmesi konusunda, özel yönetmelikle farklı usul ve esaslar belirlenmesi de mümkün olabiliyor.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteyen memur; atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin belge ile evlilik durumunu kanıtlayan belgeyi kurumuna ibraz etmek zorundadır.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan memurlar

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, zorunlu yer değiştirmeye tabi olan Devlet memurlarının kurum içi yer değişikliğini düzenlemekte olup, zorunlu yer değiştirme kapsamında olmayan memurların kurum içi yer değişikliği ise 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi kapsamında kurumların takdiriyle gerçekleşmektedir.

Bu itibarla, zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan memurun;

-Yer değişikliği talebinin “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında olmayacağı,

-Kamu personeli olmayan eşinin bulunduğu yere atanmak istemesi durumunda, eşi için son iki yılda en az 360 gün prim ödenmiş olması şartının aranmayacağı,

-Kamu personeli olmayan eşinin bulunduğu yere atanma isteğinin, kadro durumu ve hizmet gerekleri çerçevesinde kurumunun takdirinde gerçekleşebileceği,

-Yer değişikliği talebi konusunda kurumu tarafından takdir yetkisi kullanılırken, zorunlu yer değiştirmeye tabi memurlar için geçerli olan şartların da aranabileceği değerlendirilmektedir.

(memurunyeri.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir