Eş ve çocuk kamu çalışanının maaşını ne kadar arttırıyor?

Kamu çalışanının, şartları taşıması durumunda, eş ve çocukları nedeniyle iki kalemle maaşında artış olmaktadır:

1-Aile yardımı, 2-Asgari geçim indirimi(AGİ)

1- AİLE YARDIMI

Aile yardımı Eş ve çocuk için yapılmaktadır ve aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Eş İçin Aile Yardımı

Eş için aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşi (resmi nikahlı) için ödenir ve Eş için aile yardımının miktarı, 2134 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunur.

Geçici bir süre için bile olsa, menfaat karşılığı çalışan veya sosyal güvenlik kurumundan aylık alan ya da aylık almamakla birlikte ticari sayılabilecek bir faaliyet yürütmek üzere sosyal güvenlik kurumuyla (isteğe bağlı sigortalılık hariç) ilişkilendirilen eş için; bu durumları devam ettiği sürece, memura aile yardımı ödenmez.

Çocuk İçin Aile Yardımı

Çocuk için aile yardımı, memura; öz, üvey veya evlat edinmiş olduğu çocukları için bazı şartların varlığı halinde ödenir.

Her bir çocuk için ödenecek aile yardımının miktarı, 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir. Bu miktar, 72 aylık ve daha küçük olan çocuklar için bir kat artırımlı ödenir.

2017 yılının ilk altı ayında, eş ve çocuk nedeniyle memurun net maaşına eklenecek tutar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Dönem Eş İçin Aile Yardımı Çocuk İçin Aile yardımı
72 aylık ve daha küçük 72 aydan büyük
2017 yılının ilk altı ayında 204,99 TL 48,02 TL 24,01 TL

2-EŞ VE ÇOCUK İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI

Kamu çalışanının maaşına eş ve çocuk yardımından başka, çalışmayan eş ve çocukları nedeniyle, ödeyeceği gelir vergisinden düşülmek üzere asgari geçim indirimi uygulanmaktadır.

Gelir vergisinden düşülen asgari geçim indirimi kadar kamu çalışanının maaşında artış meydana gelmektedir.

Kendisi, eş ve çocuk nedeniyle uygulanan asgari geçim indirimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eş ve Çocuk Asgari Geçim İndirimi (AGİ)-2017 Birinci Dönem
1 çocuk 20 TL
2 çocuk 40 TL
3 çocuk 66,66 TL
4 çocuk 79,99 TL
5 çocuk 93,32 TL
Çalışmayan(veya emekli) eş 26,67TL
Not:AGİ’den yararlanma üst sınırı, asgari ücretin net miktarının %15’idir ve hesaplanan gelir vergisi kadar AGİ’den yararlanacaktır.

Sonuç olarak,

  • 2 tanesi 72 aydan küçük olduğu varsayılarak, beş çocuklu, eşi çalışmayan bir kamu çalışanının eş ve çocukları nedeniyle maaşında, limitler olmasaydı, 699,66 TL artış meydana gelecekti. Ancak, AGİ limiti nedeniyle eş ve çocukların kamu çalışanının maaşına etkisi bu düzeyde gerçekleşmeyecektir. Aile yardımı 373,09 TL olurken AGİ 226,63 TL olarak gerçekleşecek, toplamda çalışmayan eş ve çocukların kamu çalışanının maaşına etkisi 599,72 ile sınırlı kalacaktır.
  • Eşi çalışmayan ve 72 aydan küçük iki çocuklu bir kamu çalışanının eş ve çocuklarından kaynaklı maaşında 367,70 TL artış meydana gelecektir.
  • Eşi çalışmayan ve 72 aydan büyük bir çocuklu bir kamu çalışanının eş ve çocuklarından kaynaklı maaşında 275,67 TL artış meydana gelecektir.
  • Eşi çalışmayan  bir kamu çalışanının eşinden kaynaklı maaşında 231,66 TL artış meydana gelecektir.

Öneriler

Ülke nüfusumuzun genç kalması için son yıllarda çocuk teşvikleri arttırılırken, AGİ’de üst sınır düzenlemesi yanlıştır ve kaldırılmalıdır.

Çocuk sayısı arttıkça teşviklerde de daha yüksek oranda artış sağlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir