Teknik personelin açık alan tazminatı ne kadardır?

Devlet memurlarından bazılarına; arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmalarından dolayı ek tazminat ödenmektedir.

Açık alan tazminatı olarak da bilinen bu ek özel hizmet tazminatının hangi memurlara ne miktarda ödeneceği, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda belirtilmiştir.

Bu tazminatın ödenebileceği memurlar

Açık alanlarda fiilen yaptıkları çalışmalardan dolayı, sadece Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personele ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir. Açık alanlarda fiilen çalışan, ancak kadroları Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olmayan memurlara ise bu tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Öte yandan, bu tazminattan yararlanabilmek için, hem Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev yapıyor olmak ve hem de; arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmak  (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil) gerekmektedir.

Ayrıca, fiilen çalışılan söz konusu yerlerin; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olması gerekir.

Bu çerçevede, faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri açık alan çalışması sayılmamakta ve bu çalışmalardan dolayı ek tazminat ödenmemektedir. Ancak, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, doğal afetler sonrası yeni yerleşim yerleri ile gayrisıhhi müesseselerin kurulacağı arazilerin yer seçimine yönelik olarak yapılan keşifler ile seçilen arazi üzerinde yürütülen alt yapı inşaatlarının her safhasının denetimi hizmetleri; açık alanlarda kurulu av tüfekleri atış sahasında yürütülen namlu testleri hizmetleri; açık pazar yerlerindeki ölçü ve ayar aletlerinin kontrollük hizmetleri; ticari taksilerin taksimetre kontrollük hizmetlerini yürüten teknik personel ise bu tazminattan yararlanabilmektedir.

Tazminatın miktarı

Açık alan tazminatının “bir günlük miktarı” ile “üç aylık en çok miktarı”,  en yüksek devlet memuru aylığının belli oranları esas alınarak hesaplanmakta ve bulunan brüt tutar üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Kadro unvanları esas alınarak ilgili memurlar için hesaplanan bu tazminat, açık alanlarda fiilen görev yaptıkları günler karşılığında olmak üzere, görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönemler sonunda ödenmektedir.

Öte yandan, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından hangilerine açık alan tazminatının ödeneceği; iş programları ve çalışma yerlerinin özellikleri dikkate alınarak, ilgili birim amirleri tarafından üçer aylık dönemler itibariyle belirlenmektedir.

2017 yılının ilk altı ayındaki açık alan çalışmalarından dolayı, Teknik Hizmetler Sınıfı personeline üçer aylık dönemler sonunda ödenen/ödenecek ek özel tazminatının net tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim / Kadro Açık alan tazminatının
Günlük net miktarı 3 aylık net miktarı (en çok)
*Başmühendis, Başmimar, Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Bölge Plancısı Ve Şehir Plancısı, Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom, Tütün Eksperi, Teknik Öğretmen 27,17 TL 543,38 TL
*Yukarıda sayılanlar kadrolar dışındaki kadrolarda görev yapan THS personelinden mesleki teknik yükseköğrenimli olanlar. 18,11 TL 362,25 TL
*THS personelinden, lise dengi mesleki teknik öğrenimli olanlar (lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler dahil) 10,87 TL 217,35 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir