Tapu Kadastro çalışanlarının görevde yükselme esaslarında değişiklik

29 Nisan 2017 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev yapan kamu çalışanlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin  usul ve esaslar, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmiş oldu.

Buna göre, 

  • Hukuk Müşaviri kadrosuna görevde yükselme esasları belirlendi. Hukuk müşaviri kadrosuna atanacaklarda, en az 6 ayını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde destek hizmetleri grubunda sayılanların dışında bir kadroda geçirmiş olmak kaydıyla asgari iki yıl hizmet şartı da aranacak.
  • Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde yükselme sınavına tabi olmayacak.
  • Araştırmacı kadrosuna görevde yükselme esasları belirlendi. Araştırmacı kadrosuna atanacaklarda; kadastro üyesi, kontrol memuru, tekniker, restoratör, kadastro teknisyeni, bilgisayar işletmeni, memur, arşiv memuru, rasıt, hemşire, laborant, sağlık memuru, santral memuru, ambar memuru, ayniyat memuru ve teknisyen kadrosunda en az iki yıl çalışmış olma şartı da aranacak.
  • Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasına, restoratör unvanı da eklendi.
  • Kontrol Mühendisi kadrosuna unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda, mühendis unvanında en az iki yıl hizmeti bulunmak, şatı da aranacak.
  • Restoratör kadrosuna unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda,  en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak, şartı aranacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir