Emniyet personelinin atanamayacağı yerler

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarına ait kadrolara atama yapılırken, bazı personelin bazı yerlere atanması mümkün olamamaktadır.

Emniyet personelinin atanamayacağı yerleri iki başlıkta toplamak mümkündür.

a)Nüfusa kayıtlı olduğu yere atanmama

b)Teklifle görevden alındığı yere atanmama

Nüfusa kayıtlı olduğu yere atanmada;

  • Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere (bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yere) atanamaz.
  • Personel, nüfusa kayıtlı olsa bile büyükşehir belediyesi bulunan illere atanabilir. Ancak, bu illerde merkez ilçeler dışında nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamaz.

Nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamamanın istisnası:

Kadro durumunun uygun olması halinde;

-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, annesi, babası, çocuğu, çocuğunun eşi, kardeşi ve kardeşinin eşi olan personelin

-Vazife malûlü idari polislerin ve bu polislerin eşi olan personelin,

-Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunan personelin,

-Emniyet Teşkilatında görevli iken, (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında) vazife malûllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocuğu olan personelin

atanmasında, atanacakları yerin nüfusuna kayıtlı olup olmamalarına bakılmaz.

Teklifle görevden alındığı yere atanmada;

Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az 5 yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüşünün bulunması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir