Güncel SGK prim tutarları

Sosyal güvenlik prim ödemeleri, sigortalının bağlı olduğu sigorta kapsamına göre farklılıklar göstermektedir. Mesela ücretli çalışan bir kişi ile, bağımsız çalışan birinin ödeyeceği sigorta prim tutarları aynı değildir. Sigorta prim tutarlarını topluca görebilmek için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz. 1 Ekim 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, primini düzenli ödeyen 4/a(SSK) ve 4/b(BAĞ-KUR) sigortalılarına 5 puanlık prim indirimi getirilmiştir.

4/a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar

– 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarından, yüzde 20 uzun vadeli sigorta kolları (malullük – yaşlılık – ölüm sigortası) için, yüzde 12,5 genel sağlık sigortası için, yüzde 2 kısa vadeli sigorta kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası) için, yüzde 3 işsizlik sigortası için olmak toplam yüzde 37,5 oranında prim alınmaktadır.

– Alınan primin yüzde 22,5’i işveren hissesi olup, yüzde 15’i ise işçi hissesidir ve işçinin ücretinden kesilmektedir.

– Bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç üst sınırını aşan kısmı prime tabi tutulmamaktadır.

4/b(Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kuru) Kapsamında Çalışanlar:

– Normal Bağ-Kur, Tarım Bağ-Kur sigortalıları ve muhtarlardan uzun vadeli sigorta kolları (malullük – yaşlılık – ölüm sigortası) için yüzde 20, genel sağlık sigortası için yüzde 12,5 ve kısa vadeli sigorta kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası) için de yüzde 2 olmak üzer toplam yüzde 34,5 oranında prim kesilmektedir. Kesilecek prim prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla kendileri tarafından belirlenecek prime esas kazanç üzerinden hesaplanmaktadır.

– Tarım Bağ-Kur sigortalıları ve köy muhtarlarından, 2015 yılı için aylık 22 gün üzerinden, 2016 yılı için aylık 23 gün üzerinden, 2017 yılı için aylık 24 gün üzerinden prim alınmakta, ancak aylık 30 gün üzerinden değerlendirilmekte, en son 30 gün olana kadar her yıl bir gün artmaktadır.

Esnaf Muaflığından Yararlanan Çalışanlar:

– Esnaf muaflığından yararlananlardan, sigorta primine esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) ile üst sınırı (alt sınırın altı buçuk katı) arasında kalmak şartıyla bunların kendi belirleyecekleri prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim alınmaktadır. Bunun yüzde 20’si uzun vadeli sigorta kolları (malullük-yaşlılık-ölüm sigortası), yüzde 12’si de genel sağlık sigortası için alınmaktadır. 

– Bunlardan genel sağlık sigortası primi alındığı için, primlerini düzenli ödedikleri sürece sağlıktan yararlanma hakları bulunmaktadır.

– Her aya ait isteğe bağlı sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Emekli olup çalışmaya devam edenler:

Emekli olduktan sonra 4/1-a (SSK) kapsamında emekli aylığını kestirmeden çalışmaya devam edenler sosyal güvenlik destek primi(SGDP) öderler.

– Bu kapsamdakiler için yüzde 30 sosyal güvenlik destek primi, yüzde 2 kısa vadeli sigorta kolları primi (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası) olmak üzere toplam yüzde 32 oranında prim alınmaktadır.

– Emekli olduktan sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanların emekli maaşlarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi uygulamasına ise 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Torba Kanun ile son verilmiştir.

2019 tavan/taban prime esas kazanç tutarları:

  • Taban prime esas kazanç tutarı: 2.558,40 TL
  • Tavan prime esas kazanç tutarı: 19.188,00 TL

2019 günlük en düşük brüt kazanç ve günlük en yüksek brüt kazanç

  • Günlük en düşük brüt kazanç: 85,28 TL
  • Günlük en yüksek kazanç: 639,60TL

2019 İşveren SSK sigorta primi ne kadar ?

  • Herhangi bir sigorta prim indiriminden yararlanmayanlar için aylık ödenecek prim tutarı: 959,40 TL

2019 Bağ-kur primi ne kadar?

  • Herhangi bir sigorta prim indiriminden yararlanmayanlar için aylık ödenecek prim tutarı: 882,65 TL

2019 İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?

  • İsteğe bağlı 4b bağkur aylık primleri:764,96 TL
  • İsteğe bağlı Ek 5 tarım SSK primleri aylık:764,96 TL
  • Ev hanımları isteğe bağlı sigorta primleri aylık: (bilgi girilecek) TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir