Bağ-kurluya beklenen prim indirimi uygulamaya girdi. Şartları neler?

İsteğe bağlı sigortalılar dışındaki Bağ-Kur’lulara, 5 puan indirimli ödeme imkanı getirildi. Yasada indirim her ne kadar 5 puan olarak adlandırılsa da gerçekte yapılan indirim %17,25’e  isabet ediyor.

Ancak prim indirimi uygulamasından yararlanabilmek için, bağ-kurlunun ödeme süresi geçmiş prim borcu bulunmaması ve aylık primlerini süresi içinde ödeme şartı getiriliyor.

Yani prime esas kazancının % 34,5’i  üzerinden prim ödeyen Bağ-Kurlu bir vatandaş, prim borcunun bulunmaması kaydıyla 2016 Ekim ayı kazançlarından başlayarak primlerini % 29,5 oranında ödemeye başlayacak. Dolayısıyla yapılacak olan indirim de  bir önceki ayda ödenen primin 34,5 * 5 / 100 = 17,25’i oranında eksik olacak.

Bu da asgariden prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu için

1.647 * 34,5 /100  = 568,22 TL yerine

1.647 * 29,5 / 100 = 485,87 TL,

Azamiden prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu  için

10.705,50 * 34,5 /100 = 3,693,40 TL yerine

10.705,50 * 29,5 /100 = 3,158,12 TL demek oluyor.

Başka bir anlatımla,  asgariden prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu için aylık 568,22 – 485,87 = 82,35 TL, azamiden prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu için ise aylık 3.693,40 – 3.158,12 = 535,28 TL eksik ödemek anlamına geliyor.

Primler süresi içinde ödenmediği takdirde indirim hakkı kaybedilecek.

Yasal ödeme süresi geçmiş Bağ-Kur’lular beş puan düşürülmüş primlerini takip eden ayın sonuna kadar (yasal süresi içinde) ödemedikleri takdirde, primlerini indirimsiz olarak ve ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte ödemek durumunda kalacaklardır.

Örneğin ödeme süresi geçmiş prim borcu bulunmayan ve asgariden prim ödeyen Bağ-Kur’lu bir vatandaş 568,22 TL tutarındaki Ekim ayı primini, Kasım ayının sonuna kadar 82,35 TL indirimli olarak  485, 87 TL olarak ödemediği takdirde, 485,87 + 82,35 = 568,22 TL tutarındaki prim borcunu, ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte ödemek zorunda kacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir