Doktorların özel sektörde çalışan eşinin yanına tayin olması zorlaştırılıyor

Resmi Gazete’nin 01 Eylül 2016 tarihli nüshasında, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 

Yapılan değişiklikle söz konusu Yönetmeliğin 14’üncü maddesine “Genel Sağlık Bakımından Önemi Haiz Sağlık Personeli Hakkında Özel Yönetmelikte Düzenlenme Yapılması Kaydıyla Birinci Fıkranın (d) bendi hükmümüne İlişkin Farklı Usul ve Esaslar Belirlenebilir” fıkrası eklendi. 

Buna göre, genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personelinin(doktorlar, yada stratejik yerlerde çalışan sağlık çalışanları gibi), aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirmesinde farklı kurallar belirlenebilecek.

Ancak bunun için ayrıca özel yönetmelik düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.