İlave 1 derece alan memurların maaşları ne kadar artacak?

Çalışanlar.Net-15 Ocak 2016 tarihi itibariyle görevde olanlar ile bu tarihin mesai saati bitimine kadar göreve başlayacak olan Devlet memurlarından, daha önce ilave 1 derece yükselmesinden yararlanmamış olanların kademesi bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmektedir.

İlave derece verilecek olan Devlet memurlarının; kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylıkları (olanlar için), bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmadan ve kadro şartı aranmadan bir üst derecenin aynı kademesine getirilecek.

1 derece verilmesi maaşları ne zaman etkileyecek?

İlave derece verilmesi, bazı etkilerini ilgili memurların 15 Ocak 2016 tarihi itibariyle alacakları net maaşlarda, tüm etkisini ise 15 Şubat 2016 net maaşında gösterecek.

Derece yükselmesi nedeniyle emekli keseneği hesabına dahil maaş unsurlarında görülecek artışların tamamı ilk ay kesenek olarak ayrılacağından, bu unsurlardaki artış net maaşı ancak 15 Şubat 2016 itibariyle etkileyecek.

Derece yükselmesi nedeniyle emekli keseneği hesabına dahil olmayan maaş unsurlarında görülecek artışlar ise 15 Ocak 2016 tarihinde net maaşa yansıtılmıştır.

Derece yükselmesinin net maaşa etkisi

İlave derece uygulaması, bulundukları unvan ve derecelerin yanı sıra haklarında uygulanan ücret sistemine göre Devlet memurlarının aylık miktarlarını farklı etkileyecek.

Kıdem yılı sürelerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını varsayarak, Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin bir üst dereceye yükselmesinin aylık ücretlerinde yaratacağı net etkiyi görebilmek amacıyla, lisans mezunu (hemşire mesleki lisans) bazı unvanlardaki personele göre yapılan hesaplama sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tabloda yer alan rakamlar, ilgili memurların aylık derecesi ile kadro derecesinin aynı olduğu ve derece yükselmesi sonrasında da olacağı varsayımıyla hesaplanmıştır.

Göreve Başlama Tarihi Derece/Kademe Aylık Maaştaki Net Artış Miktarı
Hizmetli Vaiz Öğretmen Hemşire Mühendis Uzman (merkez kariyer)
1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar 1/1’den-1/4’e 11 TL 11 TL 11 TL 8 TL 8 TL -2 TL
2/3’den-1/3’e 11 TL 95 TL 61 TL 11 TL 11 TL 299 TL
2/2’den-1/2’ye 11 TL 94 TL 61 TL 61 TL -20 TL 299 TL
2/1’den-1/1’e 10 TL 94 TL 61 TL 61 TL -21 TL 299 TL
3/3’den-2/3’e 10 TL 30 TL 55 TL 61 TL -21 TL 302 TL
3/2’den-2/2’ye 9 TL 29 TL 54 TL 97 TL 144 TL 302 TL
3/1’den-2/1’e 8 TL 28 TL 54 TL 96 TL 143 TL 302 TL
4/3’den-3/3’e 8 TL 73 TL 39 TL 95 TL 142 TL 148 TL
4/2’den-3/2’ye 7 TL 72 TL 39 TL 14 TL 11 TL 148 TL
4/1’den-3/1’e 7 TL 71 TL 38 TL 13 TL 10 TL 148 TL
5/3’den-4/3’e 89 TL 144 TL 102 TL 13 TL 10 TL 151 TL
5/2’den-4/2’ye 89 TL 143 TL 102 TL 133 TL 175 TL 151 TL
5/1’den-4/1’e 89 TL 143 TL 101 TL 133 TL 175 TL 152 TL
6/3’den-5/3’e 5 TL 12 TL 12 TL 133 TL 175 TL 149 TL
6/2’den-5/2’ye 5 TL 11 TL 11 TL 11 TL 14 TL 149 TL
6/1’den-5/1’e 5 TL 11 TL 11 TL 11 TL 14 TL 149 TL
7/3’den-6/3’e 4 TL 23 TL 23 TL 17 TL 17 TL 152 TL
1 Ekim 2008 ve sonrası göreve başlayanlar 5/1’den-4/1’e 89 TL 129 TL 92 TL 130 TL 167 TL 152 TL
6/3’den-5/3’e 5 TL 12 TL 12 TL 12 TL 15 TL 150 TL
6/2’den-5/2’ye 5 TL 12 TL 12 TL 12 TL 15 TL 150 TL
6/1’den-5/1’e 5 TL 11 TL 11 TL 11 TL 14 TL 150 TL
7/3’den-6/3’e 4 TL 24 TL 24 TL 17 TL 17 TL 152 TL
7/2’den-6/2’ye 4 TL 23 TL 23 TL 17 TL 27 TL 152 TL
7/1’den-6/1’e 4 TL 23 TL 23 TL 16 TL 26 TL 153 TL
8/3’den-7/3’e 94 TL 6 TL 6 TL 10 TL 20 TL
8/2’den-7/2’ye 94 TL 6 TL 6 TL 9 TL 9 TL
8/1’den-7/1’e 94 TL 6 TL 6 TL 11 TL 9 TL
9/3’den-8/3’e 3 TL 32 TL 32 TL -1 TL
9/2’den-8/2’ye 3 TL 32 TL 32 TL -1 TL
9/1’den-8/1’e 3 TL 31 TL 31 TL -1 TL

NOT:

-Tabloda yer alan rakamlar, 1 Derece yükselmesinin maaşa net etkisini (15 Şubat 2016) göstermektedir.

-Çalışılan kurum ve bölgelerden kaynaklı ödeme farklılıkları ve derece değişikliğinden etkilenmesi hususuna değinilmemiştir.

-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemeleri (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

-Uzman (merkez kariyer) sütununda 9 uncu derecede gösterilenler uzman yardımcısıdır.


kaynak:memurunyeri.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir