Öğretim elemanlarına ÖSYM proje ve araştırmaları için ek gelir imkanı

SYM Başkanlığı, öğretim elemanlarına proje, araştırma ve incelemeler yaptırabilecek ve bilimsel raporlar hazırlatabilecek. Bu hizmetler karşılığında ilgili öğretim elemanlarına ödeme yapılacak.

6764 sayılı “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”da bazı değişiklikler de yapan 6764 sayılı Kanun, ÖSYM’nin ücret karşılığında öğretim elemanlarına bazı çalışmalar yaptırabilmesine de imkan sağladı.

Yapılan düzenlemeye göre;

  • ÖSYM Başkanlığı, öğretim elemanlarına proje, araştırma ve incelemeler yaptırabilecek ve bilimsel raporlar hazırlatabilecek.
  • Hazırlatılacak projeler, araştırma ve incelemeler ile bilimsel raporlar; sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerine ilişkin olacak.
  • Bu hizmetler karşılığında ilgili öğretim elemanlarına,  “40.000” gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar ödeme yapılabilecek.  (2017 yılı ilk altı ayında 3.842 TL)
  • Bir öğretim elemanına bu amaçla bir ay içinde yapılacak ödeme tutarı toplamı “60.000” gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. (2017 yılı ilk altı ayında 5.763 TL)
  • ÖSYM’nin bu amaçla yapacağı ödemelerde, diğer kanunlardaki kısıtlama ve düzenlemelere uyulmayacak.
  • Yapılacak ödemelere ilişkin ilişkin usul ve esasları, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alarak ÖSYM Yönetim Kurulu belirleyecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir