Kariyer uzmanları arasındaki maaş adaletsizliği

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip, yardımcılık döneminden sonra yapılan özel bir yeterlik sınavında başarı göstermeleri halinde ilgili “Uzman” kadrolarına atanan ve “kariyer uzman” olarak da adlandırılan Devlet memurları arsında, aynı kurumlarda görev yapmalarına rağmen özlük hakları bakımından farklılık bulunabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 maddesinde birlikte sayılan kariyer uzmanlar arasında, ek gösterge ile zam ve tazminatlar bakımından farklılıklar bulunmasının yanı sıra, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ücret sistemi farklılığı da getirilmiştir. Yapılan düzenlemeyle, kariyer uzmanlar, merkez teşkilatı personeli sayılanlar ve sayılmayanlar olarak ikiye ayrılmış ve merkez teşkilatı personeli sayılanların aylıklarının “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamlarına göre belirlenmesi yoluna gidilmiştir.

Kariyer Uzmanlara yönelik bu düzenlemeler, aynı kurumda çeşitli unvanlarda görev yapan kariyer meslek personelinin farklı özlük haklarına sahip olmasına ve çalışma barışının sağlıklı oluşturulamamasına neden olmaktadır.

Aynı kurumda farklı ücret alan kariyer uzmanlara ilişkin örnekler

Kamu kurumlarının bazılarında, birden fazla unvanda kariyer uzman ve uzman yardımcısı olduğu ve bunlar arasında özlük hakkı bakımından bazı farkların olduğu da görülebilmektedir.

Aynı kurumda kariyer uzman olarak görev yapıp da özlük hakları farklı olan Devlet memurlarının aylık ücret farklılıkları konusunda bilgi vermesi bakımından, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı bakanlık ve unvanlara ilişkin yaptığımız çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Tabloda, örnek seçtiğimiz unvanlara ilişkin 9/1 Uzman Yardımcısı ile 1/4 Uzman kadrolarına yer verilmiştir. Ancak, yeni ihdas edilen bazı unvanların 1 inci derece kadrolarında görev yapan personel bulunmamakla birlikte, kıyaslamanın daha iyi yapılabilmesi için bu unvanların 1 inci derece kadrosu için de hesaplama yapılmıştır.

Kariyer uzmanların bazılarının aylık net ücretleri (2015 yılı ilk altı ayı)

UNVANI DERECE KADEME HİZMET YILI AYLIK NET ÜCRET*
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1/4 25 4.995 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 1/4 25 4.995 TL
İstihdam Uzmanı 1/4 25 4.995 TL
İl İstihdam Uzmanı 1/4 25 3.243 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.353 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.353 TL
İstihdam Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.353 TL
İl İstihdam Uzman Yardımcısı 9/1 0 2.682 TL
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA
İçişleri Uzmanı 1/4 25 4.995 TL
Göç Uzmanı 1/4 25 4.995 TL
İl Planlama Uzmanı 1/4 25 3.322 TL
İl Göç Uzmanı 1/4 25 3.322 TL
İçişleri Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.353 TL
Göç Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.353 TL
İl Planlama Uzman Yardımcısı 9/1 0 2.729 TL
İl Göç Uzman Yardımcısı 9/1 0 2.729 TL
MALİYE BAKANLIĞINDA
Maliye Uzmanı 1/4 25 4.995 TL
Devlet Gelir Uzmanı 1/4 25 4.995 TL
Defterdarlık Uzmanı 1/4 25 3.352 TL
Vergi İstihbarat Uzmanı 1/4 25 3.257 TL
Gelir Uzmanı 1/4 25 3.257 TL
Maliye Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.353 TL
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.353 TL
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 9/1 0 2.743 TL
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı 9/1 0 2.688 TL
Gelir Uzman Yardımcısı 9/1 0 2.688 TL
BAKANLIKLARDA MALİ HİZMETLER UZMANI
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez teşkilatı) 1/4 25 4.059 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez sayılmayan) 1/4 25 3.243 TL
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Merkez teşkilatı) 9/1 0 2.861 TL
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Merkez sayılmayan) 9/1 0 2.682 TL

*Bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplama yapılmıştır.


kaynak:memurunyeri.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir