4C’li personel rehberi yeni haklara göre güncelledi

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Devlet Personel Başkanlığınca yayınlanan “Geçici Personel (4/C) Rehberi” 4C’li personel ile ilgili geniş bilgilere yer vermektedir.
4C’li Personel ile ilgli işte bazı bilgiler:
GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?
*  Belli  bir  vasıf   gerektirmeyen,  daha  çok  bedensel  çalışmalara ağırlık  veren,  başlangıç  ve  bitişi  belli  olan,  süreli  işlerde  çalışan
personeldir .
*  Anayasa’nın  128.  maddesi  kapsamında  belirtilen  memur  ve  diğer kamu  görevlileri  kavramı  dışında  kalan,  sözleşme  ile  çalıştırılan,  işçi de olmayan, kendine özgü istisnai  bir istihdam  türüdür
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında; bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının  görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen  görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar  şeklinde tanımlanmıştır.
GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMININ  KANUNİ DAYANAĞI
–  Geçici  personel,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun  4  üncü  maddesinin  (C)  fıkrasına  göre istihdam edilmektedir .
-Ancak, geçici personel; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir .
ÜCRETLER
Yeni  işe  başlayan  bir  geçici  personelin  2014  yılı  Ocak  ayı  itibarıyla  öğrenim  durumuna  göre  net ücreti;
Yükseköğrenim : 1.760,86 -TL
Lise ve dengi  : 1.650.85 -TL
İlköğrenim  : 1.539,45 -TL
Not:
–  Evli  (çalışmayan  eş)  ve  iki  çocuk  sahibi personele göre hesaplanmıştır .
– Asgari geçim indirimi ödemesi dahil edilmiştir .
FAZLA ÇALIŞMA
Geçici personelden; normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,  bu çalışmaları karşılığında  ayda 50 saati geçmemek üzere  yılı  merkezi  yönetim  bütçe  kanununda  belirlenen fazla  çalışma  saat  ücreti  tutarında  fazla  çalışma ücreti ödenir .
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
Geçici personele,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 203 üncü  maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere  aynı usul ve esaslar çerçevesinde,  eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge  rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.
YEMEK YARDIMI ÖDENEĞİ
19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile  yürürlüğe konulan  “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” hükümlerinden aynı usul ve esaslar dâhilinde faydalandırılır .
ÜCRETLİ MAZERET İZNİ
 Birim amiri tarafından uygun görülmek şartıyla; her sözleşme döneminde toplamda 10 günü  geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.
DOĞUM İZİNLERİ
-Geçici  personele,  doğumdan  önce  8  hafta  ve  doğum yaptığı  tarihten  itibaren  8  hafta  olmak  üzere toplam  16 hafta süre ile ücretli izin verilir .
-Çoğul  gebelik  hâlinde,  doğumdan  önceki  8  haftalık süreye 2 hafta süre eklenir .
-Ancak,  sağlık  durumu  uygun  olduğu  takdirde  tabibin onayı  ile  geçici  personel,  isterse  doğumdan  önceki  3 haftaya  kadar  iş  yerinde  çalışabilir .  Bu  durumda, çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir .
SÜT İZNİ
-Geçici personele,  doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren
* ilk 6 ayda günde 3 saat,
* ikinci 6 ayda günde 1,5 saat   süt izni verilir .
–  Süt  izninin  kullanımında  ANNENİN  SAAT  SEÇİM HAKKI vardır .
SOSYAL SİGORTAYA TABİ OLMA
Geçici  personel,  sosyal  güvenlik  mevzuatı yönünden  31/5/2006  tarihli  ve  5510  sayılı Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir .
GEÇİCİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici  personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun  kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak  kazandıkları tarihte sona erer.
4C’li personel ile ilgili daha geniş bilgi için ekteki PDF dosyasını inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir