Kimler KDV beyannamesini 3 aylık dönemler halinde verme hakkına sahiptir?

KDV Kanununun 39’uncu maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetki sonucu, bazı mükellef gruplarına  KDV beyanlarını  takvim yılının üçer aylık dönemlerine göre verme imkanı getirilmiştir. Bu mükellef grupları aşağıdaki sıralanmıştır:

• Gelir vergisi bakımından basit usulde vergilendirilen mükellefler,(215 seri No.lu GV Genel Tebliği)

• Basit usule tabi olup KDV Kanununun 17/4-a maddesindeki istisna kapsamında işlem yapmak istemeyen mükellefler,(KDV Kanununun 18/1 inci maddesi)

• Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan mükellefler,(171 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)  Edit: (Tebliğin  Konusu Ankara, İstanbul ve İzmir mükelleflerinden 1994 yılında, basit usulden gerçek usule alınan mükellefleri kapsadığından, bu haktan günümüzde yararlanma hakkının kalmadığı değerlendirilmektedir.)

• Şehiriçi yük taşımacılığı  yapan mükellefler,(32 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

• Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı  yapan mükelleflerden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar,(21 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

• Münhasıran şehirlerarası yük taşımacılığı  yapan mükelleflerden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, (26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

•Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı  ile şehirlerarası yük taşımacılığı  işini birlikte yapan mükelleflerden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar.(32 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

• Konut Yapı Kooperatifleri.(3/7/2009 tarihinden itibaren bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatifleri adına, bina inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren KDV mükellefiyeti tesis edilecek, vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi sözü edilen konut yapı kooperatifleri tarafından takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle KDV beyannamesi verilecektir.-113 Seri No’lu KDV Genel Tebliği)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir