SGK E-Bildirge Sistemi nasıl çalışır?

ڪےÇalışanlar.Netڪے

İş yerlerinde (3) ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi iş yeri işverenleri, 29.04.2005 tarihinden itibaren e-bildirge yoluyla bilgilerini göndermek zorundadır. İşveren, sigortalı sayısı (3) kişinin altına düştüğünde isterse e-bildirge vermeye devam edebilecek.

E-bildirge sistemine giriş için gerekli olan kullanıcı kimlik adı ile şifreler(Sistem şifresi ve İşyeri şifresi), SGK Şubelerinden temin edilebilmektedir.

E-Bildirge uygulamasına giriş, SGK Şubeleri aracılığı ile kullanıcılara sağlanmış olan kullanıcı kimlik adı ve şifrelerinin (Sistem şifresi ve İşyeri şifreleri) www.sgk.gov.tr adresindeki e-bildirge giriş sayfasına girilmesi ile başlamaktadır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, karşımıza çıkan “Ana menü” içerisinde yapılabilecek bütün işlemler sıralanmaktadır. Yapılması istenen işlem için ilgili tuşa tıklayarak işlem ile ilgili ekrana geçilir.
Ana menünün üst kısmında üzerinde çalışılmakta olan şirket bilgileri ile kullanıcı adı ve son giriş  zamanı görüntülenir. E-Bildirge sisteminin kullanım klavuzu SGK tarafından aşağıdaki şekilde yayınlanmıştır:

 • Cari Dönem Bildirge Girişi
 • Belge Çeşidi ve Kanun Seçimi

Verilecek bildirgenin belge türü ve kanun maddesi aşağıdaki ekran kullanılarak seçilir.

Belge türü seçimi için, belge türü seçim kutusunun sağında bulunan tuşa tıklanır. Açılan belge türü seçeneklerinden bir tanesi fare yardımı ile seçilir.

Kanun maddesi  seçimi için, kanun maddesi seçim kutusunun sağında bulunan tuşa tıklanır. Açılan kanun maddesi seçeneklerden  bir tanesi fare yardımı ile seçilir.

Belge türü 9 ve 15 olan bildirgeler için prim türü seçim kutusu aktif hale geçer. Bu belge çeşitleri için fare kullanılarak en az bir prim türü seçilmelidir. Birden fazla seçim yapılmak isteniyorsa kontrol (Ctrl) tuşu basılı tutularak fare yardımı ile çoklu seçim yapılabilir.

Belge türü seçimi ve gerekiyorsa kanun maddesi seçimi yapıldıktan sonra; bir önceki ay aynı belge çeşidi ve kanun için verilmiş olan bildirgeden verilerin otomatik olarak alınması isteniyorsa “Bir önceki döneme ait bilgileri yükle” kutucuğu tıklanmalıdır, aksi takdirde  “Bildirge Giriş İşlemine Devam Etmek İçin Tıklayınız” tuşuna fare ile tıklayarak bildirge giriş ekranına geçilir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi giriş ekranının üst kısmında şirket bilgileri, bildirge başlık bilgileri ve sayfa bilgileri görüntülenir.

 • Kayıt Giriş

Yeni kayıt girişi için ekranın üst kısmında bulunan tek satırlık veri giriş kutularına gerekli bilgiler girildikten sonra “Ekle” tuşuna tıklanır. Girişi yapılan kayıtta hata yok ise, kayıt yeşil renkli bir satı olarak, veri giriş satırının altındaki sigortalılar listesine eklenir. Girişi yapılan kayıtta hata var ise, hatalı olan bilgilerin bulunduğu giriş kutuları kırmızı kırmızı renklendirilerek, kaydın girişi engellenir.

 • Kayıt Düzeltme

Daha önce girilmiş (aşağıdaki sigortalılar listesinde bulunan) sigortalı bilgileri üzerinde değişiklik yapmak için, değişikliğin yapılacağı kaydın bulunduğu satır üzerinde herhangi bir yere fare ile tıklandığında ilgili satırdaki bilgiler veri giriş satırına otomatik olarak taşınır. Gerekli düzeltmeler veri giriş satırı üzerinde  yapıdıktan sonra “Güncelle” tuşuna tıklandığında güncelleştirilmiş bilgiler, hatasız ise sigortalı listesine aktarılır, hatalı ise hatalı olan bilgilerin bulunduğu giriş kutuları kırmızı kırmızı renklendirilerek, kaydın girişi engellenir.

 • Kayıt Silme

Kayıt listesinde mevcut kayıtlar arasından silme yapmak için, silinmesi istenen kaydın sol tarafındaki kutucuğa fare ile tıklayarak işaret konur. İşaretleme işlemi birden fazla kayıt için yapılabilir. İşaretli kayıtların silinmesi için “Sil” tuşuna tıklanır.

 • Sayfa Düzeni

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  giriş ekranı 10 satırlık sayfalardan oluşur. Ekranın sol alt kısmınki “Sayfada satır sayısı” kutusundan seçilecek değer ile sayfadaki satır sayısı değiştirilebilir. “Önceki sayfa” ve “Sonraki sayfa” tuşlarına fare ile tıklayarak sayfalar arasında geçiş yapılabilir. Ayrıca “nolu sayfayı göster” tuşunun solundaki kutucuğa istenilen değer girildikten sonra “nolu sayfayı göster” tuşuna fare ile tıklandığında istenilen sayfaya direk geçiş yapılabilir.

 • Sigortalı Bilgisi Arama

Girilen sigortalı bilgileri SGK kayıtları ile birebir uyuşmak zorundadır. Özellikle ad, soyad bilgileri girilirken küçük harf, büyük harf ve kısaltmalara dikkat edilmelidir. Bu alanların SGK kaytlarından otomatik olarak getirmek için, veri giriş satırında sigortalı sicil numarasını yazdıktan sonra “Sicilden Sorgu” tuşuna tıklanabilir. (Sicilden sorgulama veri girişini yavaşlatabileceği için, kayıtların tamamının girilip “Kayıt kontrolü” ile toplu olarak kontrol edilmesi önerilir.

 • Onay Ekranına Geçiş

Ekranın sağ alt köşesinde bulunan “Onay Ekranına Geç” tuşuna tıklandığında  onay ekranına geçilir. Eğer kayıtlarda hata yok ise onay ekranında işlemlere devam edilebilir. Kayıtlarda hata var ise, onay ekranında kayıtlarınızın hatalı olduğuna dair kırmızı çerçeve içinde uyarı yazısı ve veri giriş ekranına geri dönüş için “Hizmet Belgesinde Düzeltme Yap” tuşu vardır. “Hizmet Belgesinde Düzeltme Yap” tuşu ile veri giriş ekranına geri dönüldüğünde kırmızı renkli görünen alanlar hatalı alanları, yeşil renkli satırlar hatasız kayıtları ifade  eder.

 • Bildirge Onaylama

Onay ekranına dönem içinde girişi yapılmış bütün Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri işlem aşamasına göre renklendirilmiş olarak görüntülenir. Veri giriş işleminde hatalı veri girildiğinde aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi kırmızı renkli çerçeve içerisinde uyarı mesajı alınır. “Hizmet Belgesinde Düzeltme Yap” tuşuna tıklayarak veri giriş ekranına geri dönülüp hatalı bilgilerin düzeltilmesi gerekir.
Veri giriş işleminde girilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde  hata yok ise, yukarıdaki  ekranda görüldüğü gibi yeşil renkli çerçeve içerisinde Aylık Prim ve Hizmet Belgesi başlık bilgileri ile “Tahaklkuk Fişi Görüntüleme”, “Sigortalı Bilgileri Görüntüleme” ve “Hizmet Belgesinde Düzeltme Yap” tuşları gelir.

Tahakkuk Fişi Görüntüle“ tuşuna tıklayarak girilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden oluşan tahakkuk fişi görüntülenir. Yine bu ekranda istenirse, tahakkuk fişinin altında bulunan çerçeve içerisinde “Belgemi onaylıyorum” kutucuğu işaretlenip şifre kutusuna şifre girildikten sonra “Gönder” tuşuna tıklandığında, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  SGK kayıtlarına işlenir ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verme işlemi tamamlanmış olur.

Bu işlemden sonra  e-bildirge ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına izin verilmez. Ana menüden ”Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Onay Ekranına Geçmek İçin Tıklayınız” Tuşuna tıklayarak verilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri görüntülenebilir istenirse yazıcıdan tahakkuk fişleri ve Sigortalı listeleri alınabilir. Ekranın üst kısmında bulunan yazdır tuşuna tıklayarak tahakkuk fişi yazıcıdan alınabilir.

“Sigortalı Bilgileri Görüntüle“ tuşuna tıklayarak verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde  yeralan sigortalıların listesi görüntülenir. İstenirse Ekranın üst kısmında bulunan yazdır tuşuna tıklayarak liste yazıcıdan alınabilr.

 • Geçmiş Dönem Hizmet Belgesi Görüntüleme

Geçmiş dönem Aylık Prim ve Hizmet Belgesi görüntüleme ile sadece e-bildirge ile internet üzerinden verilmiş olan eski dönem Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri görüntülenebilir. Yani Şubelerden veya posta yolu ile verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri burada görüntülenmez.

Görüntülenmesi istenen dönem seçildikten yukarıdakiekrandan seçildikten sonra , seçilen dönemde verilmiş olan bütün Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri aşağıdaki şekilde ekranda listelenir.

“Tahakkuk Fişi Görüntüle“ tuşuna tıklanıldığında  tahakkuk fişi görüntülenir.
Aynı şekilde “Sigortalı Listele” tuşuna tıklanıldığında tahakkuku oluşturan sigortalılar listesi görüntülenir. İstenirse Yazdı tuşuna tıklayarak yazıcıdan döküm alınabilir.

 • Ödeme İşlemleri

Ana menüden Ödeme İşlemleri bağlantısı ile geçilen bu ekranda otomatik ödeme talimatı verilen banka bilgileri görüntülenir. Otomatik ödeme talimatı olmayan işverenler için ekranın alt tarafında bulunan seçim kutusundan işverenin çalışmakta olduğu banka seçilerek bankanın web sayfasına geçiş yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir