Memur raporluyken ek özel hizmet tazminatı alabilir mi?

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Özel Hizmet Tazminatları, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde düzenenmiştir. Bu tazminata hak kazanmada ve bu tazminatın ödenmesinde, 3. fıkra hükmü uyarınca, aylıklara ilişkin hükümler uygulanmaktadır. Tazminat, “a) sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, b) kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde” % 25 eksik ödenmektedir.

Ancak, ek özel tazminatı, Teknik Hizmetler Sınıfında(THS) çalışan personele, açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmaları koşuluyla ödenmektedir. Kanuna dayanılarak çıkarılan yan ödeme kararnamesinde ise bu açık çalışma mahalleri tek tek tanımlanmıştır. Bu iki düzenlemede, ek özel hizmet tazminatının, özel hizmet tazminatından” farklı bir tazminat türü olduğunu göstermektedir.

Danıştay 2. Dairesi, 2012/1939 Nolu Kararıyla,  ek özel hizmet tazminatının, istisnai bir ödeme türü olduğunu ve fiilen çalışmaya bağlı olduğunu karara bağlamıştır. Bu nedenle de, memurlara raporlu veya izinli oldukları döneme ait ek özel hizmet tazminatının verilmemesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir