Danıştay kararıyla avukatların başörtüyle savunma yapmalarının önü açıldı

ÇALIŞANLAR.NET-İstanbul Barosuna bağlı çalışan bir avukatın, kimliğinin yenilenmesi amacıyla Barolar Birliğine yaptığı başvuru, başörtülü fotoğraf verdiği gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği’nce,  Birlik meslek kurallarının 20. Maddesinde geçen “Avukat ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar” ibaresi gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

Bunun üzerine, Avukat, Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarının 20. maddesinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, 20. maddedeki “Avukat ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar” düzenlemesindeki “başları açık” ibaresinin yürütmesini oy çokluğu ile durdurmuştu.

Davalı Türkiye Barolar Birliği, Danıştay 8. Dairesi’nin bu kararına itiraz etti. Başvuruyu görüşen, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazı, oy çokluğu ile reddetti.
Böylelikle, avukatların mahkemelerde başları örtülü olarak savunma yapmalarının hukuken önü açılmış oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir