Gelir uzmanlarının sorunları meclis gündeminde

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kariyer uzmanların özlük haklarında 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan iyileştirmelerden Gelir Uzmanlarının yararlandırılmaması ve bu durumun yarattığı sorunlar soru önergesi yoluyla Meclis gündemine getirildi.

Milletvekili Erkan AKÇAY tarafından verilen soru önergesinde, özetle;

Kamuda çalışmakta olan kariyer uzmanların kurumlar arası oluşan maaş farkları nedeniyle sürekli olarak kurum değiştirmeleri nedenle etkin bir çalışma yapılamamasını önlemek ve oluşmuş adaletsizliği gidermek amacıyla yapıldığı söylenen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname neticesinde kamuda çalışan uzmanlara ekonomik anlamda önemli iyileştirmeler getirilmiş fakat kurum değişikliğinin en fazla yaşandığı Gelir Uzmanlarının bu iyileştirmenin dışında tutulduğu,

666 sayılı KHK öncesinde aynı hukuksal duruma ve aynı özlük haklarına sahip olan kariyer uzmanlardan bazılarının özel hizmet tazminatlarının artırıldığı, ek göstergelerinin 3600’e çıkarıldığı, aylık ücretlerinin artırıldığı ve kendilerine makam tazminatı verildiği halde Gelir Uzmanlarının bu haklardan yararlandırılmadığı,

Ayrıca, makam tazminatı ve ek gösterge haklarındaki iyileştirmelere bağlı olarak bazı kariyer uzmanların emekli maaşlarının iki katına çıkarıldığı ve emekli ikramiyelerinde de artış sağlandığı, ancak Gelir Uzmanlarının bu iyileştirmenin de dışında tutulduğu

belirtilerek, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından konuya ilişkin aşağıdaki sorulara cevap verilmesi istendi:

1- Gelir Uzmanlarının, Kamuda çalışan uzmanlarla ilgili 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle verilen hakların ve iyileştirilmelerin (özel hizmet tazminatı artışı, ek gösterge artışı, makam tazminatı verilmesi, maaş haklarındaki iyileştirilme, emeklilik haklarının iyileştirilmesi v.s.) dışında tutulmasının nedeni sadece taşra teşkilatı kadrolarına dahil olmasından mı kaynaklanmaktadır?

2- Kamuda çalışan tüm kariyer uzmanlarını, 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile verilen haklardan ve iyileştirilmelerden faydalandırabilmek için, merkez veya taşra teşkilatı kadrosu olmanın haricinde başkaca bir değerlendirme (sorumluluk, iş yoğunluğu, muhatap olunan mevzuatın genişliği ve değişkenliği, eğitim düzeyi, mesleki tecrübe, kurum içi eğitimler v.s.) dikkate alınmış mıdır?


kaynak:memurunyeri.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir