Memurun Hayat Boyu 1 Yıllık Aylıksız İzin Hakkı süresi ve kullanım şartları

Devlet memurlarına bazı şartları taşımaları şartıyla memuriyetleri boyunca 1 yıla kadar, en fazla iki defada kullanabilecekleri 1 yıllık aylıksız izin hakları vardır. Bu iznin süresini, kullanım şartları ile birlikte aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İzin Türü Süresi Kullanım Şartları

Memurun Hayat Boyu 1 Yıllık Aylıksız İzin Hakkı

1 Yıla Kadar

1-Bu izin yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış memurlara verilir.

2-Bu izin memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere verilir

3- Sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde belirtilen “Yer değiştirme suretiyle atama” gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar için bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu izin hakkı kullandırılmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir