Dershane öğretmenleri özel ders verebilir mi?

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Sitemizin “Haber Gönder” modülünden bazı ziyaretçilerimiz, çeşitli konulardaki sorularını cevaplanması talebiyle, sitemize iletmektedirler. Bu sorulara mevzuatta dayanaklarını göstererek cevap vermeye çalışmaktayız.

Bazı durumlarda da yayınladığımız haberler ziyaretçilerimizin sorularına cevap niteliği taşıdığından, ayrıca cevaplar yazılmamaktadır.

Son günlerde sıkça sorulan sorulardan biri de, “bir dershanede öğretmenlik yapan bir öğretmen, ayrıca dershane programı haricinde özel ders  verirse, bir sakıncası var mıdır? Ya da vergi dairesine mükellefiyet açtırması gerekir mi?”

Dershanelerde öğretmenlik yapma kuralları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanunun gereği olarak,  20 Mart 2012 tarih ve 28239 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği 58.Maddesine göre “Dershane öğretmenleri ve yöneticileri bireysel veya özel gruplar kurarak özel ders veremeyecekleri,” verilmesi durumunda, “verenlerin çalışma izinlerinin iptal edileceği ve öğretmen, yönetici ve gerektiğinde dershane hakkında da ceza işlemleri uygulanağı” hüküm altına alınmıştı. Ancak şu anda geçerli olan mevzuata göre, özel dersane öğretmenlerinin özel ders vermesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Devlet kurumlarında çalışan öğretmenler özel ders verebilir mi?

İlgili yönetmeliğin konuyla ilgili hükmü şu şekildedir:

“İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemez .

Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

Ders saati ücretli olarak görevlendirileceklerle ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.” (5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Madde 8)

Görüleceği üzere kamuda çalışan öğretmenlerin özel dersanelerde belli şartlarda ders vermesi mümkündür.

Ancak kamuda yada özel kurumlarda çalışan öğretmenler, bağımsız olarak özel ders vermeleri halinde serbest meslek kazancı açısından mükellefiyet açtırmaları gerekmekte olup, serbest meslek defteri tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Serbest  meslek kazancı elde edenlerin kazançlarını, vergisel avantajlar içeren basit usulde beyan edemeyeceklerini belirtelim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir