Sözleşmeli subay ve astsubay yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlardan otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz bulunanlar teşkil eder.”

“Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle;

a) Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşını,

b) Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi dört yaşını,

bitirmemiş olanlardan ve aynı şartları haiz uzman erbaşlardan, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşını; dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi dört yaşını bitirmemiş olmak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir