Astsubayların sorunları çözüm bekliyor

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, astsubayların yaşadığı bazı sorunları dile getirdi.

Kalaycı, Genel Kurulda astsubayların sorunları ile ilgili konuları şöyle konuştu:

“Gerek muvazzaf, gerekse emekli Astsubaylarımızın çok ciddi ve birikmiş sorunları bulunmaktadır.

Astsubay okulları 2002 yılında yüksekokul seviyesine çıkarılmış olmasına rağmen daha önce mezun olan astsubayların intibakları yapılmamış, verilen sözler hâlen tutulmamıştır. Bu nedenle, 2’nci ve 3’üncü derecelerden emekli olmuş astsubaylarımız yıllardır 600 lira düzeyinde daha az emekli aylığı almaktadır. Yazık, gerçekten yazık! Böyle bir haksızlık olabilir mi?

Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bu haksızlığı görmüyor mu? Kamuda böyle bir uygulamanın örneğini bulamazsınız.

926 sayılı Yasa’dan önce sanat okulu, lise mezunu ve iki yıllık harp okulu mezunlarına tanınan intibak hakkı, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’ndan önce mezun olan astsubaylarımıza ve emeklilerine de tanınıp bunların intibakları meslek yüksekokulu mezunu olarak yapılmalıdır.

Sayın Bakan, size burada soruyor ve cevabını bekliyoruz. Bu haksızlığı giderecek misiniz, gerekli düzenlemeyi yapacak mısınız? Astsubaylarımız net cevap bekliyor.

Astsubayların önemli sorunlarından biri de hep gözardı edilmelerinin etkisiyle maaşlarının sürekli erimiş olmasıdır. Astsubaylar uygulama başladığından beri yani on iki yıldır makam ve görev tazminatı alamamakta ve emekli olduklarında maaşları önemli oranda azalmaktadır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, makam ve görev tazminatı ödenmesi konusunda 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin özüne aykırı uygulama içeren ilgili Kararname’nin 1’inci maddesinin adil olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş olmasına rağmen, 2008 yılında çıkarılan yeni düzenlemeyle aynı haksızlık devam ettirilmiştir.

Ayrıca, 2006 yılından beri emekli Emniyet ve MİT mensuplarına 100 lira ek ödeme verilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu emekliler görmezden gelinmiştir.

Bu tazminatlar ile ek ödemenin bir an önce verilmesi astsubayların sosyal yaşantıları, moral ve motivasyonu açısından artık kaçınılmaz hâle gelmiştir.

OYAK iştirakçilerinin büyük çoğunluğunu oluşturmasına rağmen Yönetim Kuruluna bir astsubay ancak mahkeme kararıyla girebilmiştir. Oysaki, mantıksal ve hukuki olan çözüm OYAK iştirakçisi herkesin iştirakçiliği oranında temsil hakkı elde etmesidir.

OYAK ve iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında OYAK üyelerinin yüzde 60’ını oluşturan astsubaylar ve emeklilerinin bu oranda temsil edilmeleri sağlanmalıdır.

Yine, sosyal tesislerin sayı ve fiziki kapasiteleri astsubaylar aleyhinedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bir ailedir, bir bütündür. Esasen bütün sosyal tesisler ve ordu evlerine giriş tüm personele hizmet edecek şekilde açık olmalıdır.

Astsubaylar lojmanlardan yeteri kadar yararlanamamaktadır. Lojman dağıtımında adalet tesis edilmeli ve lojmanda oturması şart olan personele rütbesine bakılmaksızın tahsis yapılmalıdır.

Muvazzafıyla, emeklisiyle astsubaylarımız imtiyaz ve ayrıcalık değil, adalet ve eşitlik istiyor. Astsubayların hakları bir an önce verilmeli, adalet ve eşitlik sağlanmalıdır.

Diğer taraftan, kısa süre içinde 7 astsubayın intihar etmesi kamuoyunda üzüntü ve endişeyle karşılanmıştır. İntiharlar olağan görülmemeli, intiharların sebepleri mutlaka araştırılmalıdır. Sorumlu mevki ve makamdaki tüm yetkililerin bu duruma görev alanı kapsamında ilgi göstermesi ve müdahale etmesi zaruri hâle gelmiştir.”


kaynak:memurunyeri.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir