Adalet bakanlığının fazla mesai duyurusu ne anlama geliyor?

Çalışanlar.Net-Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, muhtelif Başsavcılıklar ile Mahkemelerden gelen görüş isteme yazıları ile Bimer ve Bilgi Edinme başvurularında, 2013 yılı itibariyle fazla çalışma ücretinin ödenip ödenemeyeceği hususunda bir duyuru yayınladı.
Yayınlanan duyuruda fazla mesai konusunda, gelinen süreç özetlendikten sonra, Adalet Bakanlığı çalışanlarına fazla mesai ödenmesinin iki yöntemle mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. Kısaca;
  1. Anayasa Mahkemesinin 666 sayılı KHK’ya ilişkin iptal kararı sonrasında, 3717 sayılı Kanun uyarınca fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair yasama organınca yeni bir yasal düzenleme yapılması,
  2. 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 13’üncü maddenin işletilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı sonrasında Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı
ile adalet çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenebilecektir.
Şunu da belirtmek gerekir ki Adalet Bakanlığı çalışanlarının iş yükünün rutin işlerin çokluğu nedeniyle olması 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesinde belirtilen “Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler” hükmünü ihlal etmektedir.
Hükümetin rutin işlerin yoğun olduğu kurumlara, fazla mesai yaptırması yerine yeni personel alması, var olan kanuni düzenlemelere göre daha net bir çözüm olabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir