Forex işlemlerinde gelirin vergilendirilmesi

Forex (kaldıraçlı alım satım sistemi) işlemlerinden elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanununda menkul sermaye gelirleri içerisinde sayılmamış olması, bu kazanç türünün vergiden istisna edildiği anlamına gelmemektedir. Forex işlemlerinden elde edilen gelirler, bir çeşit diğer menkul sermaye gelirleridir. Bu tür kazançların ticari bir organizasyon kapsamında elde edilmesi durumunda ilgili yıl ticari kazanç beyannamesine dahil edilecek, bunlar dışındaki kişiler tarafından elde edilen gelirler, şöyle değerlendirilecektir:

Öncelikle kazancın arizi(bir defaya mahsus) mi yoksa sürekli mi elde edildiğine bakılacaktır. Bu tür işlemlerden sürekli ve mutad halde elde edilenler hariç olmak üzere, bir defaya mahsus elde edilen kazanç, Gelir Vergisi Kanununda sayılan arizi kazançlar hükümlerine göre değerlendirilebilecektir. Arizi kazançlara ilişkin olarak açıklanan istisna tutarının üzerinde elde edilen gelirler için beyan ve ödeme gerekecektir.

2012 yılı için açıklanan istisna tutarı 20.000,00 TL olup, bu tutarın üzerinde elde edilen forex gelirleri beyanname verme süresi içerisinde gelir vergisi beyannamesi ile bağlı bulunulan vergi dairesine verilerek ödenecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir