İş kazası bildirimi nasıl olur?

İşçinin, emeklinin ve iş verenin yaşadığı sorunları ve sorularını değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Lütfi Köksal, emeklilik ve iş kazası bildirimi hakkında merak edilenleri cevaplıyor.

Bir okuyucunun ‘İş kazası bildirimi nasıl olur?’ sorusuna Lütfi Köksal’ın cevabı…

6331 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre;

1- İşveren:

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

b) İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme sebep olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler

2- İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

3- İş yeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön teşhis koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

4- Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı teşhisi koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

5- Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

İş kazası ve bildirim formları 31.12.2012 tarihine kadar hem bölge çalışma hem de SGK’ya verilmeye devam edecek.

01.01.2013 tarihinden itibaren sadece SGK’ya bildirilmesi yeterli olacaktır…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir