Malul ile engellilerin emekliliği arasındaki fark nedir?

Sakat ile malul emekliliği birbirine çokçası  karıştırılır. Bu iki emeklilik türüne ilişkin aşağıdaki izahatı okumalısınız:
5510 sayılı Kanunun 25’inci maddesine göre malulen emekli olmak için;
– 10 yıllık sigortalılık süresinin olması,
– 1800 gün prim ödenmiş olması,- Veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise, 10 yıllık sigortalılık süresi aramadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması,
– Malullüğün sigortalı işe girdikten sonra meydana gelmesi,
– Ve en önemlisi 4 (a) ve (b) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılmakta ve kendilerine emeklilik maaşı bağlanmaktadır.

Ama %40 ve üzerinde sakatlığı olanlar, Vergi Dairesi’nden “Vergi İndiriminden Faydalanabilir Yazısı” alabilirlerse; sakatlık derecesine göre yaşa bağlı olmadan erken emekli olabiliyorlar. İkisi arasındaki fark; malulen emekli olanlar tekrar çalışamazlar. Çalışırlarsa emekli maaşları kesilir. Fakat sakatlık indiriminden faydalanarak emekli olanlar, emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışabilirler ve emekli maaşları kesilmez.

Sizin durumunuza gelince; raporunuz %60’ın altında olduğu için malulen emekli olamazsınız. Fakat vergi indiriminden faydalandığınız için, üçüncü dereceden engelli olarak tüm emeklilik şartlarınız tahakkuk etmiş. Hemen emeklilik müracaatı yapabilirsiniz ve emekli olduktan sonra tekrar çalışabilirsiniz ve emekli maaşında kesinti olmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir