Sendikalara kimler üye olamaz?

KAMU MEMUR SENDİKALARINDA;

Kamu sektöründe çalışan kişiler açısından sendikalara kimlerin üye olamayacağı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15.Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre sendikalara;

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,
  • Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,
  • Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, (…) (2) belediye başkanları ve yardımcıları,
  • Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
  • Mülkî idare amirleri,
  • Silahlı Kuvvetler mensupları,
  • Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,
  • Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,
  • Emniyet hizmetleri sınıfı,
  • Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,

Üye olamazlar ve  bu kişiler sendika kuramazlar.

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İŞÇİ SENDİKALARINDA;

Öte yandan özel sektörde ve kamuda çalışan ve onaltı yaşını doldurmuş olup da  işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilirler. Onaltı yaşını doldurmamış olanların üyeliği kanuni temsilcilerinin yazılı iznine bağlıdır.

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu’nun 21.Maddesine göre, İşçi veya işveren sendikalarına, askeri şahıslar (Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı işyerlerinde bu Kanun anlamında işçi olarak çalışanlar hariç),

Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.

İşveren sayılanlar doğal olarak işveren sendikalarına üye olabilirler.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.