İşveren yargı kararı olmadan işçiden zararını tahsil edemez

Çalışanlar.Net-Bazı mesleklerde çalışan işçilerin üzerine, işverenleri ticari emtiayı zimmet yaparak zararlarını minimize ederek, işçinin sırtına büyük bir sorumluluk yüklemektedirler.

Bunun en tipik örneği kuyumculuk sektöründe gerçekleşmektedir. Bu sektörde kilolarca altın mağazada çalışan işçilere zimmetlenerek, çalınması durumunda işçinin maaşından kesilmekte, işçi de işten atılma korkusuyla itiraz etmeden işverenin zararını yüklenmektedir.

Bazı işverenler daha da ileriye giderek, işçiye işe girişte boş bir senet imzalatmaktadırlar.

Oysa, işverenin, bu tarz tek taraflı uygulamaları hukuksuz olmasına rağmen işçiler, haklarını bilmemesi veya hak arama giderlerini karşılayamamasından  ötürü mağdur olmaktadırlar.

Yargıtay ise bu durumu “İşveren yargı kararı olmadan kendi organ ve yöntemleriyle yaptığı tespite dayanarak işçinin ücret ve diğer alacaklarından kesinti, mahsup yapamaz. Usulüne uygun açılmış bir karşı dava bulunması gereklidir. Bu davada işverenin zararına dayanak yaptığı her bir eylem incelenmeli ve zarar miktarları Mahkemece tek tek belirlenmelidir. İşçinin hesap tarzına olan itirazları da nazara alınarak toplam zarar miktarı ve faizi belirlenmelidir.” şeklinde açıklayarak konunun sınırlarını belirlemiştir.

Yargıtayın bu kararı gereği, hakkını aramak isteyen işçiler, haklarını iş mahkemelerinde arayabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir