Yüksekokul mezunu tüm memurların 1. derece sorunu çözülmeli

Çalışanlar.Net-Yüksekokul mezunu bir memur, uygulamada, kazanılmış hak aylığı bakımından 1.dereceye yükselse bile, kadro derecesi bakımından 1.dereceye yükselemiyor. Bunun nedeni bürokratik işlemlerdir. Memur 5.dereceden 4.dereceye yükselebilmesi için önce Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının “Olur” vermesi,

sonrasında ise Bakanlar Kurulu Kararı çıkması gerekmektedir. Gerekli olur ve kararların çıkarılamaması nedeniyle, hiçbir kamu kurumunda kadro derecesi olarak “1. dereceli memur” kadrosu bulunmamaktadır.

Bu durumun sonucu nedir?

Bilindiği üzere maaşa etki eden unsurlar çok fazladır. Gösterge, ek gösterge, zam ve tazminat, 666’ya göre ek ödeme vs.

Ek göstergelerde kazanılmış hak aylığı esas alınmaktadır. Ancak, kadro unvanı memur olanlar açısından maaşlarda önemli bir yekun tutan ve emekli maaşına yansıtılmayan zam ve tazminatlarda “kadro derecesi” esas alınmaktadır. Bu da yan ödeme kararnamesinin 10. maddesinden kaynaklanmaktadır.

Buna göre “kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur.”

Yani, kazanılmış hak aylığı 4. dereceye yükselen bir memurun bu dereceden zam ve tazminat alabilmesi için o kurumda 4. dereceli bir memur kadrosu olmalı. Ama DPB ve Maliye hiç 4. dereceli bir kadroya izin vermediği için de memurlar 4, 3, 2 ve 1. derece üzerinden zam ve tazminat alamamaktadır.

Bu nedenle de yüksekokul mezunu memur %55 oranında özel hizmet tazminatı yerine kadro derecesinin karşılığı olan %49 oranında özel hizmet tazminatı almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir