Ek mal beyanı ne zaman ve hangi hallerde verilir?

Ek mal beyanı verilmesi Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Bu Yönetmeliğin Ek Mal Bildirimi başlıklı 10 uncu maddesine göre beyanname vermek zorunda olan kamu görevlileri, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.

Elde ettikleri net aylığın beş katı tutarı “mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması”, mal varlığında önemli değişiklik sayılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus memurlar için elde ettiği net maaşın 5 katıdır.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” fiilinin karşılığı disiplin cezası “Kademe ilerlemesinin durdurulması” dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir