Diyanet İşleri Başşaknlığı, umreye gönderilecek din görevlilerinde aranacak şartları belirledi

2013 YILI UMRE DİN GÖREVLİ MÜRACAAT ŞARTLARI

B) Din Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyıınlık kadrolannda fiilen çalışanlardan (sözleşmeli personel dahil);

1) Başkanlıkça 2010 yılında yapılan MBSTS sınavına, 2011 veya 2012 yılında yapılan MBSTS sınavının ise hac ve umre ağnlıklı bölümüne katılmış olmak,

2) Başkanık teşkilatında 01/01/2013 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak.

3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

4 Umreye 4 defadan fazla gitmemiş olmak , (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

5) 2012 yılında hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak, veya umre ve yurtdışında 30 gün ve daha uzun süreli görevlendirilmemiş olmak,

6 Müracaatım, bağlı bulunduğu müftülüğe katıldığı MBSTS sınav sonuç belgesini iliştirerek Ek-1 dilekçe ile 19/12/2012 tarihine kadar yapmış olmak,

7) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak,

Halen Müezzin-Kayymı, Îmam-Hatip ve Kur’an Kursu Öğreticiliği (erkek) görevlerinde çalışan görevlilerden % 40 tecrübeli, % 60 tecrübesiz olmak üzere müracaat edenlerden puan sıralamasına göre il müftülüklerine verilen kontenjan sayısında en yüksek puandan en düşük puana göre tekliflerin yapılması.

C) Bayan İrşat Din Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

1) Başkanlıkça 2010 yılında yapılan MBSTS sınavına, 2011 veya 2012 yılında yapılan MBSTS sınavının ise lıac ve umre ağırlıklı bölümüne katılmış olup, halen Kur’an Kursu Öğreticiliği (bayan) görevinde çalışan,

2) Halen İl Müftü Yardımcısı, Vaiz ve Eğitim Uzmanı (bayan) görevlerinde çalışan, ( MBSTS şartı aranmayacaktır.)

3) 2012 yılında hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak, veya umre ve yurtdışında 30 gün ve daha uzun süreli görevlendirilmemiş olmak.

4) Son beş vıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

5) Umreye 4 defadan fazla gitmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

6) Başkanlık teşkilatında 01/01/2013 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,

7) Müracaatım, bağlı bulunduğu müftülüğe katıldığı MBSTS sınav sonuç belgesini iliştirerek Ek-l dilekçe ile 19/12/2012 tarihine kadar yapmış olmak,

8) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak,

İl müftülükleri; müracaat eden II Müftü Yardımcısı, Vaiz ve Din Hizmetleri Uzmanı (bayan) görevlerinde çalışıp müracaat edenlerin tamamının, Kur’an Kursu Öğreticilerini ise müracaat edenlerden MBSTS puan sıralamasına göre verilen kontenjan sayısında sisteme girerek tekliflerinin yapılmış olması,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir