4 öğretmenden 1’i mobbinge uğruyor

Dört öğretmenden biri her gün mobbingin bir çeşidine maruz kalıyor. En dertli kesim müdür yardımcıları olurken kadınlar hak arama konusunda daha aktif davranıyor.

Gazi Üniversitesi Türkiye’deki ilk ve ortaokul öğretmenlerinin mobbinge (yıldırma) maruz kalma durumunu araştırdı.

Gazi Eğitim Fakültesi’nden Dr.Abbas Ertürk’ün başkanlığında yapılan araştırmada, Türkiye’nin 7 bölgesinde, 247 okulda toplam 1482 öğretmene “Hangi mobbing türüyle karşılaştınız” sorusu soruldu.

Bu çerçevede öğretmenlere 19 maddeden oluşan bir anket yapıldı.

MÜDÜR YARDIMCILARI ZORDA

Buna göre, Türkiye’deki 4 öğretmenden biri her gün bir mobbing türüne maruz kalıyor. En fazla karşılaşılan türün ise “Kişi hakkında söylenti ve dedikodu çıkarılması” olduğu anlaşıldı.

Elde edilen bulgulara göre okul müdür yardımcılarının, okul müdürleri ve öğretmenlere göre daha çok mobbinge uğradıkları görüldü. Bunun nedeninin müdür yardımcılarının bulundukları yönetsel basamağın ara düzeyde olmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Öğretmenler, kurumunen alt kademesinde bulundukları için, sadece üstten gelen yıldırma davranışlarına maruz kalıyor. Ancak okul müdür yardımcıları, orta kademede bulunuyor ve bu nedenle hem alttan (öğretmenden) hemde üstten (okul müdüründen) gelen yıldırma davranışlarına maruz kalabiliyor.

Kariyer değişkeniyle ilgili sonuçlara bakıldığında, öğretmen ve yöneticilerin, kariyerlerinin yükselmesi ile beraber kurban durumuna düşmelerinde artış olduğu anlaşıldı.

PSİKOLOJİYİ BOZUYOR

Kurbanların tepkilerine bakıldığında, kurbanların yaklaşık dörtte üçü yıldırma davranışlarını uygulayan kişiyle konuşarak ya da diğerlerinden yardım alarak, yaşadıklarıyla yüzleşiyor. Ancak 6’da biri, yaşadığı olayla yüzleşmekten kaçınıyor.

Kurbanların bu tutumu, bu davranışların sürmesine, düzeyini arttırmasına, yaşadığı bunalımın büyümesine, psikolojik, biyolojik ve fiziki sağlık sorunlarına neden oluyor.

Kadınlar yardım istiyor

MOBBİNGE uğrayanların cinsiyetlerine göre tepkilerine bakıldığında, kadın kurbanların erkeklere göre yıldırma davranışlarıyla daha fazla yüzleştikleri görüldü.

Kadınlar daha çok yasal yollara başvuruyor ya da amirinden yardım istiyor. Erkeklerin ise genellikle mobbingi görmezden gelmeyi ya da bunu normal bir davranış olarak kabul etme eğilimde oldukları tespit edildi.

Muş başı çekiyor

Türkiye’de okullarda mobbingin en çok görüldüğü iller sırasıyla Muş, Adana, Bolu ve Diyarbakır. En az yaşandığı iller ise Kırıkkale ve Karabük oldu. Araştırmada erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre daha çok mobbing kurbanı olduğu anlaşıldı.

NESRULLAH SONAY – BUGÜN GAZETESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir