Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcıları çözüm bekliyor

Maliye Bakanlığı bağlı kuruluşu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatında çalışan vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları maiyetinde çalışan gelir uzmanlarından daha az maaş almaları nedeniyle bir hayli dertli.

Seslerini duyurabilmek amacıyla geçen yıl Ankara’da toplanan vergi dairesi müdürleri, bu kez İstanbul’da toplandılar.

Memurlar.net’in haberine göre, toplantıda yapılan konuşmalarda Ankara’da 2 Aralık tarihinde yapılan basın açıklamasından bu yana kendileriyle ilgili sorunlarının çözülmesi noktasında Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli adımların atılmadığı hususu dile getirildi.

Bütçe Kanunu’nda öngörülen vergi gelirlerinin toplanması ve tahsilat hedeflerine ulaşılmasında önemli rol oynayan Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcılarının her zaman olduğu gibi vazifesinin önemini bilerek bu hedeflerin yerine getirilmesinde gereken çabayı sarf etmekten geri kalmayacakları ifade edildikten sonra çıkarılacak yasal düzenlemeler ile sorunlarının biran evvel çözümü talep edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeni yapılanmasında hiyerarşik bütünlüğün sağlanamaması, yeni birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarındaki belirsizlikler gibi sorunların yeni yapının etkinliğini azalttığı bu nedenle vergi dairesi müdürlüklerinin 5345 Sayılı teşkilat yasası sonrası durumunun yeniden gözden geçirilerek güçlü bir yapıya kavuşturulmasının sağlanması gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

Vergi Denetim Kurulunun kurulmasının ardından vergi denetimiyle görevli vergi müfettişlerinin asli görevlerine dönüşü sağlanarak taşra ve merkez teşkilatında boşalan idari kadrolara vergi dairesi müdür ve müdür yardımcılarının grup müdürlüğü,grup başkanlığı gibi unvanlara geçişini sağlayacak şekilde görevde yükselme sisteminin değiştirilmesi istenildi.

Gelir İdaresinin yapılandırılması süreci sonrası kariyer meslek olan uzmanların disiplin amiri konumunda bulunan 1600 vergi dairesi müdür ve müdür yardımcısının çalışanlarından daha az maaş alır hale geldiği ve konu ile ilgili olarak idarecilerin oluşturduğu dernekler vasıtasıyla çeşitli açıklamaların yapıldığı ancak bu durumun fiilen ortaya çıktığı beş yıl boyunca gerekli düzenlemelerin de henüz yapılmadığı söylenerek önceki yıllarda memur toplu sözleşme görüşme metinlerinde kabul edilen “maiyetinde çalışanlardan daha az maaş alan idarecinin olmaması sağlanacaktır” sözünün gecikmeksizin yerine getirilmesinin Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesinin gereği olduğu belirtildi.

Vergi gelirlerini tahsile yetkili birimlerin en üst amiri olan vergi dairesi müdürlerinin inceleme yetkisini haiz olmasına rağmen denetim tazminatı ve makamı olmasına rağmen de makam tazminatı almaması, inceleme yetkisi olmayan uzmanlar denetim tazminatı alırken Vergi Dairesi Müdür Yardımcılarının bu tazminattan mahrum bırakılması eleştirildi.

Vergi Müfettiş Yardımcılarında bulunan inceleme yetkisinin Vergi Dairesi Müdür Yardımcılarına da verilmesi, idarecilerin emeklilik halinde düşük ücretlere muhatap kalınması gibi yıllardan beri dile getirilen isteklerin çözümü için şahsi olarak da idari ve hukuki başvuru yollarının kararlılıkla kullanılması gerektiği ifade edildi.

Yapılan konuşmalarda vergi ile ilgili yasal düzenlemeler ne kadar iyi hazırlanmış ve toplum yapısına ne kadar uygun hale getirilmiş olursa olsun, bunları uygulayacak vergi idaresinin iyi bir şekilde örgütlenmediği takdirde vergilemede etkinliğe ulaşılamayacağı belirtildikten sonra Gelir İdaresinin iyileştirilmesine yönelik adımların bir an evvel atılması temennisiyle, etkinliği ön planda tutan güçlü bir idare oluşturma yönündeki her türlü çabanın ise sonuna kadar destekleneceği vurgulanarak toplantı sona erdirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir