Polisler, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamayacak

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte genel müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar yer alıyor.

Buna göre, personel; nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamayacak, kadın personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınacak. Resmi verilere göre nüfusu 1 milyonu aşan illerde bu kural uygulanmayacak, ancak bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamayacaklar.

Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya genel müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranacak.

Kadro durumunun uygun olması durumunda, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların eş ve çocukları, vazife malulü idari polisler ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı yüzde 50 ve üzerinde bulunanlar için söz konusu şartlar aranmayabilecek.

İKİNCİ BÖLGE HİZMETİ NASIL OLACAK?

Yönetmelik değişikliğinde; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu’nun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların eş veya çocukları, vazife malulü idari polisler, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik doğrultusunda eşi veya çocuklarından özür oranı yüzde 50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler ile özür oranı yüzde 80 ve üzerinde bulunanlar, talep etmeleri halinde zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulacağı bildirildi.

Ayrıca ikinci bölge illere atanması yapılmış olanların veya halen bu illerde görev yapanların talep etmesi durumunda birinci bölge illere ataması yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir